Categories
GIS

[Tài liệu] Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services

Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services [caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="776"]OGC Web Services OGC Web Services[/caption]

OGC Web Services

Đây là một chuẩn của OGC về các dịch vụ bản đồ mã nguồn mở trên nền Web. Bao gồm các chuẩn phổ biến như:
  • WMS: Web Map Service – Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ raster
  • WFS: Web Feature Service – Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ vector
  • và một số chuẩn khác như WMTS, WCS,
Nguồn Video: Son Bui ]]>

Categories
GIS Web

Sửa lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' header Tomcat/Geoserver

Access-Control-Allow-Origin‘ hay Cross Domain là do WebServer mà ta gửi yêu cầu truy vấn đến không đồng ý những yêu cầu từ phía bên ngoài WebServer đó (ở đây tôi truy vấn từ Apache:80 đến GeoserverTomcat:8080)

Biểu hiện lỗi CORS No ‘Access-Control-Allow-Origin’ hay Cross Domain

[caption id="attachment_141" align="alignnone" width="1070"]lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' hay Cross Domain lỗi CORS No ‘Access-Control-Allow-Origin’ hay Cross Domain[/caption] Truy vấn bị chặn và không get được data về

Categories
GIS

Geoserver – outputFormat=text/javascript

Cách enable outputFormat=text/javascript trong Geoserver Khi chưa bật lên, nếu truy vấn Service WFS chúng ta sẽ có lỗi sau:

http://localhost:8080/geoserver/ungdunggis/ows?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeature&typename=ungdunggis:hcm&srsname=EPSG:4326&outputFormat=text/javascript

Categories
GIS Web

Note WFS-T Geoserver and Openlayers

WFS-T hay WFS-Transaction: The basic Web Feature Service allows querying and retrieval of features. A transactional Web Feature Service (WFS-T) allows creation, deletion, and updating of features (http://www.ogcnetwork.net/node/1629) Mất 2 ngày tìm hiểu (chính xác là vọc lại). Nãy đã đắc đạo nên Note lại :v Vấn đề của mình là hồi trước đã làm được chức năng insert, edit, delete đối tượng thông qua WFS-T của geoserver. Sau này cài win lại, cài lại Geoserver 2.10.2 thì code không chạy được nữa. Nó cứ báo lỗi thế này: Ở đây mình đang dùng Geoserver 2.10.2 và Openlayers 2x Lỗi không load được feature