Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials Ý tưởng

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang Tool này mình viết cho Youtube dùng để: Download a video Download all video in a playlist Download mp3 Convert video to transcript … Còn tiếp tục update