Ý tưởng

Các ý tưởng trên trời, dưới đất, tá lả của Sói :v Note nhanh các "tối kiến" vụt nhanh qua đầu, mặc đù đa số các ý tưởng này đều bị delay vô thời hạn, tuy nhiên vẫn cứ note để rảnh thì làm vì đó là sở thích. Bên cạnh đó, bạn nào thấy ý tưởng hay có thể phát triển được thì cứ phát triển nhé :v