Công nghệ

Từng bước để đẩy Apps lên TestFlight – phần 2

Sưu tầm tại Từng bước để đẩy Apps lên TestFlight (viblo.asia) — TestFlight là gì ? TestFlight là một nền tảng được cung cấp bởi Apple cho phép để gửi bản thử nghiệm tới cho khách hàng hay tester từ xa . Khi bạn gửi lời mời cho người dùng TestFlight, họ phải tải ứng…
Continue reading Từng bước để đẩy Apps lên TestFlight – phần 2

Công nghệ

Hướng dẫn cơ bản về TestFlight – phần 1

Sưu tầm tại Hướng dẫn cơ bản về TestFlight (viblo.asia) — Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng TestFlight, nếu các bạn muốn đọc chi tiết hơn thì có thể tham khảo từ bài gốc Để dùng TestFlight thì trước hết bạn cần có 1 app để test và 1 tài khoảng…
Continue reading Hướng dẫn cơ bản về TestFlight – phần 1

Công nghệ

[Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects

Sưu tầm https://leenarts.net/2020/02/12/github-actions-for-ios-projects/ When building an iOS project, you probably want to have some form of continuous integration working on your codebase. Continuous integration Continuous integration (CI) is a process where each code change results in certain checks to be performed. It is best to automate this. Continuous develivery/deployment On top of integration, you most…
Continue reading [Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects