Công nghệ GIS Mẹo vặt

Add VN2000 Projection in ArcGIS

Add VN2000 Projection in ArcGIS Bước 1: Khai báo tọa độ cho ArcGIS Em vô chỗ cái cửa sổ cho phép chọn, khai báo hệ tọa độ (Em có thể sử dụng công cụ khai báo, gán tọa độ trong Toolbox cũng được) Nó sẽ ra cái cửa sổ chọn hệ tọa độ vầy Bước…
Continue reading Add VN2000 Projection in ArcGIS