GIS

Công nghệ GIS GIS là gì? Sự ra đời của ngành GIS Hệ thống thông tin địa lý GIS (viết tắt của cụm từ tiếng Anh Geographic Information Systems) là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược. Thuật ngữ này được biết đến từ những năm 60 của thế kỉ 20 Giáo sư Roger Tomlinson được cả thế giới công nhận là cha đẻ của GIS