Categories
Công nghệ Linux Tài liệu

Cấu hình Google colab

Cấu hình Google colab

https://colab.research.google.com

Thông tin máy chủ Google Colab

Test tốc độ internet

Hôm nay đang bị đứt cáp quang :'(

soiqualang_chentreu

]]>
Categories
Linux Sói's Tutorials

Install Microsoft Office 2010 on Kubuntu Linux

Requirements

WINEPREFIX=”$HOME/prefix32″ WINEARCH=win32 wine wineboot

We’ll install MSOffice using the PlayOnLinux wizard. Additionally, MSOffice requires samba and winbind to properly work.

So, if not installed, install them:

sudo apt-get install playonlinux samba winbind

Of course, you’ll need the MSOffice installer files (either DVD/folder files), in the 32 bits version. Even if you’re under Ubuntu 64, we’ll use a 32 bits wine installation.

Then open POL (PlayOnLinux) from command line (playonlinux &) or using Dash.

Pre Install

In the POL window menu, go to Tools > Manage Wine versions and install Wine 2.13. Versions below it will crash after click on a document hyperlink. Versions above it will not properly handle the launcher icon (due missing WM_CLASS when window is maximized).

Install

In the POL window, click on Install at top (the one with a plus sign).

1. PlayOnLinux Install menu

At the Install window, at the bottom, select Office and make sure Commercial (at top) is marked.

Now select Microsoft Office 2010 and click on Install.

2. Welcome to PlayOnLinux Installation Wizard

Nothing to do here other then click on the Next button.

3. Please Choose an Installation Method

Now it’s up to you: select DVD or file installation according your MSOffice installation.

Then click on Next.

Browse the files or the DVD: the goal here is select the MSOffice setup.exe, from the 32 bits version.

Now, after click on Next: you’ll see a sequence of PlayOnLinux installation windows, configuring the new Windows virtual drive, installing components, etc.

4. The MSOffice Install Wizard

Automatically the MSOffice installer will be displayed.

Install the MSOffice as on Windows: agree with EULA, select install type, etc.

In the last Install window, click on Close in the MSOffice installer: you’ll see a PlayOnLinux window still running some additional configurations.

Then, a successful message: click on Next and the install window will be closed.

Now you can close PlayOnLinux.

Post Install

1. Desktop Files

Current PlayOnLinux Office2010 script already creates the above shortchuts.

But in case you deleted them or want to fix something…

Now let’s create some .desktop files to provide better integration into Ubuntu: you can associate typical MSOffice files, like .docx to Word; at Dash, type winword to run Word, etc.

Open a text editor (like gedit, nano or vim) and create 3 files under ~/.local/share/applications, with the following names and contents.

Please, replace /home/<user> (at the Icon line) by your home folder path:

  • Word.desktop

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]

Version=1.0

Type=Application

Categories=Office;WordProcessor;

StartupWMClass=WINWORD.EXE

Name=Microsoft Office Word 2010

Comment=winword

Exec=env XMODIFIERS=” playonlinux –run “Microsoft Word 2010” %F

Icon=/home/<user>/.PlayOnLinux/icones/full_size/Microsoft Word 2010

  • Excel.desktop

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]

Version=1.0

Type=Application

Categories=Office;Spreadsheet;

StartupWMClass=EXCEL.EXE

Name=Microsoft Office Excel 2010

Comment=excel

Exec=env XMODIFIERS=” playonlinux –run “Microsoft Excel 2010” %F

Icon=/home/<user>/.PlayOnLinux/icones/full_size/Microsoft Excel 2010

  • PowerPoint.desktop

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]

Version=1.0

Type=Application

Categories=Office;Presentation;

Terminal=false

StartupWMClass=POWERPNT.EXE

Name=Microsoft Office PowerPoint 2010

Comment=powerpnt

Exec=env XMODIFIERS=” playonlinux –run “Microsoft Powerpoint 2010” %F

Icon=/home/<user>/.PlayOnLinux/icones/full_size/Microsoft Powerpoint 2010

  • OneNote.desktop

#!/usr/bin/env xdg-open

[Desktop Entry]

Version=1.0

Type=Application

Categories=Office;Documentation;

Terminal=false

StartupWMClass=ONENOTE.EXE

Name=Microsoft Office OneNote 2010

Comment=onenote

Exec=env XMODIFIERS=” playonlinux –run “Microsoft OneNote 2010” %F

Icon=/home/<user>/.PlayOnLinux/icones/full_size/Microsoft OneNote 2010

After create those 4 files, open a terminal (Ctrl+Alt+T) and run this command to refresh the Dash entries:

sudo update-desktop-database

One clarification: the env XMODIFIERS=” command in the Exec line is to prevent wine to change keyboard behavior (sometimes while using wine the keyboard uses a different layout, so accents will not work properly, etc).

2. Printers

If you have a printer properly configured under Ubuntu, probably it’ll be automatically available to MSOffice under wine.

If not, we can make it available. Basically, your printer must be installed using cups. No problem if the printer is installed using other softwares/drivers, but to get it available for wine, it must be installed under cups too.

If cups package is not installed, install it:

sudo apt-get install cups

Then, open http://localhost:631/ and add your printer.

After configure it, print a test page using the related printer in Printers from System Settings.

Now, make sure you have this file: /etc/printcap. If it’s not present, create it this way:

ln -sf /var/run/cups/printcap /etc/printcap

Reboot wine: open PlayOnLinux, click Configure, select Office2010, click on Wine tab and click on Windows reboot button.

3. Fix Alternate between Excel windows

When you open 2 files in Excel, and click on Excel icon in the launcher by the second time to see opened files (Expose), you’ll see a weird behavior: one window properly rendered, and the second with just a single icon.

To fix this, open Excel, then File > Options > Advanced > General and check Ignore other applications that use Dyanamic Data Exchange (DDE).

Then, to alternate between Excel files, on Excel click on View tab and then click on Alternate Windows

https://gist.github.com/soiqualang/9576ebed46701d327ad3e26461e16916

Một số lỗi:

Please install winbind (or samba, on Arch Linux) before installing

key

https://minhtan.com.vn/office-2010-full-crack/

J3TQC-KF4KK-HWQW7-P6J73-9WR93

W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP

DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B

W3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G8373

4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK

6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8

HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY

6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD

4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK

]]>
Categories
Công nghệ Linux

Hướng dẫn cài đặt VokoScreen để quay màn hình trên Linux

Hôm nay mình tính quay lại màn hình để hướng dẫn cài cái Wunderlist (Một app quản lý công việc) lên Linux. Lúc đó mới phát hiện ra là mình chưa có app quay màn hình nào trên con laptop cài Kubuntu cả :v

https://github.com/soiqualang/wunderlistux

Wunderlist trên Linux

Sau một hồi lựa chọn thì mình chọn cài Vokoscreen để quay màn hình, và đó là lý do ra đời cái post này =))

Ai không thích dài dòng thì vô thẳng link này, mình đã note mấy cái quan trọng trong đó, cứ theo đó mà làm :p

https://q2a.dothanhlong.org/?qa=241/vokoscreen-hotkey

Dài dòng version =))

Cài đặt VokoScreen trên Linux

sudo apt install vokoscreen

Cài đặt VokoScreen trên Linux

Giao diện VokoScreen sau khi cài đặt

Giao diện VokoScreen sau khi cài đặt

Mọi người có thể config màn hình quay, audio, … tùy ý nhé

Một số hotkey của VokoScreen

Start: CTRL + SHIFT + F10
Stop: CTRL + SHIFT + F11
Pause: CTRL + SHIFT + F12

Tham khảo

http://www.kohaupt-online.de/hp/faq_en.html

]]>
Categories
Công nghệ Linux Sói's Tutorials

PocketMine-MP

Tạo Server Mine Craft chơi với đứa cháu =))

https://pmmp.readthedocs.io/en/rtfd/installation.html

https://www.astralinternet.com/blog/en/build-minecraft-pocket-edition-server-ubuntu/

https://www.johndball.com/hosting-your-own-minecraft-pe-server-ubuntu-linux-16-04-lts/

Note lại có mấy bước như sau:

sudo apt-get install build-essential libtool-bin autoconf bison screen -y

Tạo User riêng để tránh lẫn lộn với dữ liệu của hệ thống

sudo useradd -d /home/minecraft -m minecraft

sudo passwd minecraft

Đổi sang account mới

su minecraft

Tạo thư mục cài minecraft và cd đến

cd …

Download minecraft server

wget -q -O – https://get.pmmp.io | bash -s –

Hoặc

wget -q -O – https://get.pmmp.io | bash -r -s –

Khởi động Server Mine Craft

script /dev/null

screen ./start.sh

Sau khi khởi động Server chúng ta sẽ có giao diện như sau.

Hình này là mình có cài thêm plugin TeaSpoon
Sau khi login vào Server thử app Minecraft trên điện thoại

Một số lưu ý khi sử dụng PocketMine

Khi khởi động xong Server, để có thể từ ngoài mạng truy cập bất cứ khi nào từ ngoài internet thì có 2 cách.

  1. Mở tường lửa Server, mở port ra ngoài
  2. Tạo VPN rồi điện thoại kết nối vào như mạng local

Mình chọn cái tạo VPN vì mình đã tạo sẵn rồi. Tham khảo ở đây

https://dothanhlong.org/tao-mang-rieng-ao-vpn-tren-linux-vps/

Lưu ý 2 là không được tắt cái cửa sổ terminal ssh vô server. Do vậy chúng ta sẽ dùng screen để quản lý các cửa sổ này, xem ở đây:

https://dothanhlong.org/ghi-chu-ve-su-dung-screen-trong-linux/

Source PocketMine mình đang dùng trên Server

https://github.com/soiqualang/minecraft

-soiqualang_chentreu-

]]>
Categories
Công nghệ Linux

[Note] Install Android studio Linux

Sau khi cài Android Studio cho cái máy Window ở cơ quan thì mình cũng muốn cài cho cái Laptop của mình để Tết này có cái mà vọc. Cơ mà Laptop mình dùng Linux. Do chưa từng cài Android Studio cho Linux nên có cái note này =))

Khi chạy Android Studio trên Linux nó chỉ chiếm chừng 1Gb Ram thôi các bạn^^
Tạo máy android ảo thì gặp lỗi không có quyền truy cập

Sửa lỗi android studio dev kvm device permission denied khi tạo máy android ảo

https://stackoverflow.com/questions/37300811/android-studio-dev-kvm-device-permission-denied

-soiqualang_chentreu-

]]>
Categories
Linux Mẹo vặt Sói's Tutorials Web

[PHP]Về việc cấp quyền cho WebServer chạy exec/shell_exec trên Linux

Chuyện là trong quá trình làm ứng dụng Web, mình có làm tool phía back-end (python) để xử lý dữ liệu do người dùng up lên (PHP). Do vậy mới cần dùng các hàm exce/shell_exec của PHP để gọi chạy các file python. Cơ mà…

Trên Window thì ok, không vấn đề gì nhưng trên Linux mặc định cơ chế bảo mật nó cao quá nên thằng WebServer không có quyền bắt python phải làm cái này, python phải làm cái kia

PHP: Ê Python, chạy cái này cho tao!

Python: Méooo….!!! :v

Thế thì làm sao?

Cấp quyền cho Webserver gọi shell

Do bảng chất khi WebServer thực hiện code php thì nó cũng đang chạy dưới danh nghĩa 1 user (nào đó) trong Linux, do vậy cần tìm nó và gán quyền “Ông trưởng bộ phận” cho nó để nó để nó có quyền “điều binh khiển tướng” =))

Xem user chạy Web là thằng nào

ps aux | grep httpd

ps aux | grep lampp

ps aux | grep nginx

ps aux | grep apache

Tùy cài cái nào mà kiểm tra cái đó, như mình cái XAMPP (LAMPP)

Nếu nhìn vô mớ hỗn độn kia không hiểu chi mô hết (giống mình =)) ) thì test thử bằng cách chạy lệnh sau trong php

echo exec(“sudo -S pip –version 2>&1”);

Nhớ chạy trong php nhá!

Lúc này màn hình sẽ bắt nhập password cho cái thằng user nào quản lý Webserver, chỉ việc nhớ tên nó thôi. Như trong trường hợp của mình nó là:

deamon

deamon có nghĩa là nobody, không ai cả @@! chạy nặc danh đấy!

Gán quyền cho Deamon (Giống Doraemon nhỉ :v )

Tìm đến file sau:

/etc/sudoers

File này lưu giữ các quyền sudo của các user trong hệ thống

Kéo xuống thêm dòng này

daemon ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

Đại loại là gán full quyền cho deamon, và không yêu cầu password nữa

Mẹo cho những ai quen Window

Chúng ta có thể chmod file lại thành 777 để sửa cho dễ, sau đó chmod lại 755 để trả về như cũ.

chmod 777 /etc/sudoers

chmod 755 /etc/sudoers

Nếu vẫn để chmod 777 thì sẽ không gọi được lệnh sudo đâu nhá

Kiểm tra xem php gọi được python chưa

Chạy lại đoạn sau

echo exec(“sudo -S pip –version 2>&1”);

Lúc này hiện version python là ok

Xong, vậy thôi đó mà làm mình mất cả buổi :’)

-soiqualang_chentreu-

]]>
Categories
Linux Sói's Tutorials

Ghi chú về sử dụng screen trong linux

Tạo Screen trong linux

screen -S “mpe_cauchau”

Thoát Khỏi Screen linux:

Command: Ctrl+A D

Để thoát khỏi screen, bạn sử dụng tổ hợp phím sau: Ctrl+A D. Đây là ưu điểm lớn của screen, bạn có thể thoát ra khỏi screen và truy cập lại ở bất cứ nơi đâu, trong khi các lệnh trong screen vẫn tiếp tục hoạt động trên máy chủ. Trong trường hợp mất kết nối đột ngột, screen tự động thoát để giữ chương trình của bạn vẫn an toàn chạy trên máy chủ.

Liệt Kê Screen linux:

Sau khi thoát khỏi screen, để muốn biết có bao nhiêu cửa sổ screen đang chạy. Từ cửa sổ terminal bạn sử dụng lệnh sau:

screen -ls

There is a screen on:
31917.name1 (Detached)
31844.name2 (Detached)
2 Socket in /var/run/screen/S-flex

Truy Cập Screen Linux:

Để truy cập lại screen, trong trường hợp đơn giản, bạn chỉ sử dụng một cửa sổ screen, thì bạn có thể sử dụng lệnh sau:

screen -r

Trong trường hợp có nhiều cửa sổ lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

screen -x name1

Ngắt Screen Linux:

Có hai cách để bạn tắt screen, nếu bạn đang ở trong screen bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+A K. Còn trong trường hợp bạn đang ở ngoài screen, thì trong cửa sổ terminal bạn sử dụng lệnh:

screen -S name1 -X quit

screen -S “9377.Minecraft server Cau va Chau” -X quit

Lỗi không vô trở lại screen được

script /dev/null

Thoát Screen để ra lại cửa sổ Command line

screen -r

]]>
Categories
Công nghệ Linux Tài liệu

Tạo mạng riêng ảo (VPN) trên Linux VPS

PPTPServer

This guide has been tested with Ubuntu 12.4 Server.

Setup PPTP Server

First we need to install pptp server using apt-get

# sudo apt-get install pptpd

Then we need to configure the pptpd.

# sudo nano /etc/pptpd.conf

Add server IP and client IP at the end of the file. You can add like below:

localip 192.168.0.1
remoteip 192.168.0.100-200

This sets up the PPTP server to use IP 192.168.0.1 while distributing the IP range 192.168.0.100 to 192.168.0.200 to PPTP clients. Change these as you wish as long as they are private IP addresses and do not conflict with IP addresses already used by your server.

Configure DNS servers to use when clients connect to this PPTP server

# sudo nano /etc/ppp/pptpd-options

Uncomment the ms-dns and add google like below or OpenDNS

ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4

Now add a VPN user in /etc/ppp/chap-secrets file.

# sudo nano /etc/ppp/chap-secrets

The column is username. Second column is server name, you can put “pptpd” in there. Third column is password. The last column is the IP addresses, you can put * to allow all IP.

# client server secret IP addresses
username * myPassword *

Finally start your server

# /etc/init.d/pptpd restart

Setup IP Forwarding

To enable IPv4 forward. Change /etc/sysctl.conf file, add forward rule below.

# sudo nano /etc/sysctl.conf

Uncomment the line

net.ipv4.ip_forward=1

Then reload the configuration

sudo sysctl -p

Add forward rule in iptables

# sudo nano /etc/rc.local

adding to the bottom just before the exit 0

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -p tcp –syn -s 192.168.0.0/24 -j TCPMSS –set-mss 1356

This example is using 192.168.0 for its PPTP subnet. The second rule adjusts the MTU size :

You are done. Just reboot your server and you should be able to connect to using PPTPD and send all your traffic through this server.

Nguồn: https://help.ubuntu.com/community/PPTPServer

—–

Xem thêm:

Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN trên VPS linux

Nguồn: https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cai-dat-pptp-vpn-tren-vps-linux/

I. Giới thiệu

Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network). VPN cho phép các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng Internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Gồm 2 kiểu kết nối chính là :

VPN

1. Client to Site

Áp dụng cho từng cá nhân truy cập dữ liệu và các ứng dụng từ bên ngoài để luôn đảm bảo tính bảo mật thông tin.

2. Site to Site

Áp dụng cho các tổ chức chi nhánh liên kết với nhau để trao đổi thông tin như một mạng local.

Giao thức :

Các giao thức chủ yếu được sử dụng là : PPTP, L2TP, IPSEC và IP-IP …

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) là một mở rộng của PPP, nó đóng gói các khung PPP vào gói tin IP (IP datagram) để truyền đi trên mạng công cộng như là Internet. Một người dùng từ xa muốn nối với một mạng LAN cộng tác từ một vị trí mà bình thường là phải sử dụng đến một cuộc quay số đường dài, thay vì vậy người dùng nối kết vào ISP tại địa phương. Sau đó thiết lập một liên kết ảo băng qua Internet để đến mạng LAN nầy. Như vậy, chỉ cần tạo ra một liên kết cục bộ và người dùng có thể có được một nối kết đường dài thông qua Internet. Việc xác thực quyền và mã hóa có thể yêu cầu thêm trong các phiên quay số ảo để hỗ trợ các nối kết riêng tư hay bảo mật.

Như đã giới thiệu thì mình xin hướng dẫn cấu hình PPTP VPN trên VPS linux. Với các giao thức còn lại thì các bạn đón xem ở những bài tiếp theo.

II. Hướng dẫn

Lưu ý : Nếu bạn đang sử dụng VPS với công nghệ OpenVZ thì bạn sẽ cài đặt theo hướng dẫn này bị lỗi, lúc này bạn cần liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ. Bài hướng dẫn này chạy tốt trên các công nghệ còn lại.

Bước 1 : Cài đặt PPTPD

Để xác định được bạn đang sử dụng OS nào bạn có thể dùng lệnh sau :

1

uname -a

CentOS/RedHat 5_x86_64

1

2

3

4

yum install ppp

cd /usr/local/src

wget http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/packages/pptpd-1.4.0-1.rhel5.x86_64.rpm

rpm -iv pptpd-1.4.0-1.rhel5.x86_64.rpm</span>

CentOS/RedHat 6_x86_64

1

2

3

4

yum install ppp

cd /usr/local/src

wget http://poptop.sourceforge.net/yum/stable/packages/pptpd-1.4.0-1.el6.x86_64.rpm

rpm -iv pptpd-1.4.0-1.el6.x86_64.rpm</span>

Bước 2 : Cấu hình IP /etc/pptpd.conf

1

vi /etc/pptpd.conf

# kéo xuống tận cùng file và chèn 2 đoạn code này vào fileo

localip [IP_VPS]

remoteip 10.0.0.101-200

2

Lưu ý :

localip : là IP của VPS mà bạn thuê : có thể sử dụng lệnh : ifconfig -a

remoteip : đặt IP private (tham khảo IP private: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network )

 

Bước 3 : Tạo user login vào file in/etc/ppp/chap-secrets

1

vi /etc/ppp/chap-secrets

# kéo xuống tận cùng file và chèn 2 đoạn code này vào fileo

username1 * password1 *

username2 * password2 *

Bước 4 : Cấu hình DNS /etc/ppp/options.pptpd

1

vi /etc/ppp/options.pptpd

# cấu hình dns

ms-dns 8.8.8.8

ms-dns 8.8.4.4

Bước 5. Bật network forwarding in /etc/sysctl.conf

1

vi /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

Dùng lệnh sau để apply cho việc cấu hình:

1

sysctl -p

Bước 6. Cấu hình firewall and forwarding cho VPS

1

2

3

4

5

6

7

iptables -A INPUT -i [tên_card_mạng] -p tcp –dport 1723 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i [tên_card_mạng] -p gre -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT –to-source [IP_VPS]

iptables -A FORWARD -i ppp0 -o [tên_card_mạng] -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i [tên_card_mạng] -o ppp0 -j ACCEPT

service iptables save

service iptables restart</span>

Bước 7 : Khởi động PPTP VPN server

1

2

service pptpd restart

chkconfig pptpd on

Bước 8 : Thực hiện tạo và kết nối VPN trên máy tính

Tuy nhiên, khi thử cả 2 cách này thì mình bị 2 vấn đề sau:

Kết nối VPN xong thì không kết nối Internet được

Không thể vô Web server ở VPS từ máy kết nối VPN

Chưa biết sửa =)

Cập nhật

Sau khi chạy lại lệnh sau

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp –dport 1723 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p gre -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT –to-source [IP_VPS]
iptables -A FORWARD -i ppp0 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o ppp0 -j ACCEPT

Thì mình đã kết nối được Internet khi vô VPN^^

Tham khảo:

http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-check-dia-chi-ip-tren-linux-30151n.aspx

https://stackoverflow.com/questions/20680050/how-do-i-install-chkconfig-on-ubuntu

https://kipalog.com/posts/Tu-tao-SSH-tunnel-de-forward-port-ra-remote-server

https://techblog.vn/tu-tao-ssh-tunnel-de-forward-port-ra-remote-server

https://kipalog.com/posts/Gioi-thieu-SSH-Tunnel-va-mot-so-ung-dung

Create your own Virtual Private Network for SSH with Putty

]]>
Categories
GIS Linux Sói's Tutorials

Note Cài VPS phần 2 – PostgreSQL/PostGIS on Linux

Sau phần cài lại VPS hôm qua, mình đã cài được hệ điều hành và Web Server. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cài PostgreSQL Database cũng như một vài thứ cần thiết khác

https://dothanhlong.org/note-cai-vps-phan-1/

Cài PostgreSQL cho Ubuntu

File setup PostgreSQL trên Linux có dạng

postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run

Để cài đặt ta chmod nó cho phép execute rồi run thôi

chmod +x postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run
./postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run

Đến bước phần mềm hỏi đường dẫn data

Đợt trước khi cài lại VPS mình có backup thư mục data của PostgreSQL, giờ mình sẽ giải nén nó vô một thư mục chứa PostgreSQL Data

Kiểm tra thấy đúng thông tin cấu hình cũ thì Next

Cách này fail =)) Không hiểu sao không dùng lại data cũ được, hay do khác hệ điều hành (trước mình dùng Kubuntu, nay dùng Ubuntu)

hic hic

Giờ cài lại bình thường thôi (Để mặc định, không dùng lại thư mục data cũ nữa)

Cách này thì cài Ok

Lúc này nếu ta chưa có file cài đặt PostGIS thì mở Stack Builder để chọn PostGIS mà cài (Giống trên Window). Còn mình thì có backup sẵn rồi

Dành cho ai cài PostGIS thông qua Stack Builder

Click chọn PostGIS và cài thôi

Còn mình thì cài bằng file cài đặt,

Cài PostGIS trên Linux qua file bin

edb_postgis_2_2_pg95.bin

Cách cài PostGIS bằng file bin cũng tương tự file run

chmod +x edb_postgis_2_2_pg95.bin
./edb_postgis_2_2_pg95.bin

Chúng ta mở PostgreSQL trên Linux test thử

Cấu hình PHP với PostgreSQL

Để cấu hình PHP nhận được kết nối PostgreSQL, chúng ta cần sửa file php.ini

Để biết vị trí file php.ini, tốt nhất chúng ta nên tạo file phpinfo để xem thông tin

phpinfo();

Mở comment các đoạn khai báo thư viện PostgreSQL cho PHP

Dò chỗ nào có thì mở comment hết, sau đó restart lại lampp

./lampp restart

Kết quả

Restore Database PostgreSQL

/opt/PostgreSQL/9.5/bin/psql -p port -U postgres -d dbname -q -f “db.sql”

Ngoài ra nếu có lỗi SEQUENCE tồn tại rồi thì drop nó đi

DROP SEQUENCE tabs_id_seq

-Xong phần PostgreSQL

-soiqualang_chentreu-

]]>
Categories
Linux Sói's Tutorials

Note Cài VPS phần 1

Sau mấy ngày vọc phá cho nát cái VPS, hôm nay mình quyết định cài lại vì sắp tới sẽ hơi bận. Không có thời  gian đâu mà cài lại máy =))

Hôm nay sẽ cài lại các thành phần sau:

VPS mua thuê ở https://www.ovh.com/asia/vps/vps-ssd.xml

Thông tin sử dụng VPS Kubuntu của mình trước khi cài lại

Cài lại hệ điều hành

OVH hỗ trợ cài nhanh rất nhiều hệ điều hành khác nhau

Cài Kubuntu

Đợi thôi :v

Cài Kubuntu

Thông tin Kubuntu sau khi cài lại

Thông tin Kubuntu sau khi cài lại

Thử cài Ubuntu xem thằng nào nhẹ hơn =))

cài Ubuntu
Thông tin login vào Ubuntu
Thông tin Ram, CPU, Ổ đĩa Ubuntu

free -h
df -h

Không chênh lệch nhau bao nhiêu :v

Thôi sài thử Ubuntu vậy =))

Update Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt dist-upgrade

Sau khi Update thì thấy nó cài luôn python 3 rồi :’)

Cài LXDE Desktop

sudo apt-get install lxde

Cài Xrdp

sudo apt install xrdp
sudo systemctl enable xrdp

[email protected]:~# sudo systemctl enable xrdp
xrdp.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable xrdp

Bên cạnh đó tham khảo thêm

sudo apt install lxde-core –no-install-recommends

sudo apt-get remove –purge lxde-core

sudo apt install lubuntu-core
sudo apt install xubuntu-core

Remote Desktop vào Ubuntu VPS

Đổi password login VPS Linux

passwd

Cài đặt Synaptic Package Manager

sudo apt-get install synaptic


Cài Unzip

sudo apt-get install unzip

unzip file.zip -d destination_folder

https://askubuntu.com/questions/86849/how-to-unzip-a-zip-file-from-the-terminal

Một số thông tin khi sau khi cài

Tạo Ram ảo cho linux

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2097152

~ 2Gb ram ảo

Tạo phân vùng SWAP Linux

mkswap /swapfile

CHMOD cho SWAP

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

Kích hoạt SWAP

swapon /swapfile

Kích hoạt SWAP tự khởi động

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

Kiểm tra SWAP

swapon -s

Cài phần mềm

Cài XAMPP trên Ubuntu

File cài đặt trên Linux có dạng *.run

chmod +x xampp-linux-x64-7.2.6-0-installer.run
./xampp-linux-x64-7.2.6-0-installer.run

Khi cài xong là chúng ta có Apache, PHP và MySQL luôn

Cấu hình Lampp

/opt/lampp/etc/httpd.conf
/opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf

Restart Lampp

cd opt/lampp
./lampp restart

Tạm dừng ở đây :v

-soiqualang_chentreu-

]]>