Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity Thông tin lỗi Cách sửa # Xóa, thêm lại android mới nhất ionic cordova platform rm android ionic cordova platform add [email protected] ionic cordova prepare android cheer!

Mẹo vặt Sói's Tutorials

Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least…

Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least… Hôm nay mình release một bản cập nhật cho app trên android thì gặp lỗi này nên note lại cách fix luôn Nhận dạng lỗi Your app currently targeta API level 28 and must target at least API level 29 to ensure…
Continue reading Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least…

Công nghệ

Android App Streaming Comes to All Windows 10 PCs

Được dịch từ https://www.reviewgeek.com/51751/android-app-streaming-comes-to-all-windows-10-pcs/amp/ Tình cờ là mình gặp bài này, thấy thú vị nên dịch sơ lại với vọc cho mọi người xem chơi :v —- Microsoft gần đây phát hành một App Android streaming cho tất cả các máy tính đang chạy hệ điều hành Window10. Người dùng với ứng dụng “Your phone app” có thể…
Continue reading Android App Streaming Comes to All Windows 10 PCs

Công nghệ

Android api version

Android Codenames, Tags, and Build Numbers Android api version Tình hình là mấy nay build app android, thấy google thông báo kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 các apps cần cập nhật Android SDK version để chạy được trên Adnroid 10 (API cấp độ 29). Do vậy mình note cái này ở đây…
Continue reading Android api version