Capuchino Công nghệ Web

Tại sao các dev thường ghét PHP?

Mình có dùng PHP, và dùng rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nói thế này thế kia với mình. Nhưng câu chốt bài này cũng là ý mình muốn nói Bạn phải chọn một công nghệ dựa trên những gì bạn cần. Sang Tùy nhu cầu, đặc điểm công việc mà chọn. Không cứ…
Continue reading Tại sao các dev thường ghét PHP?