[Tài liệu] Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services

Table of Contents

Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services [caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="776"]OGC Web Services OGC Web Services[/caption]

OGC Web Services

Đây là một chuẩn của OGC về các dịch vụ bản đồ mã nguồn mở trên nền Web. Bao gồm các chuẩn phổ biến như:
  • WMS: Web Map Service - Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ raster
  • WFS: Web Feature Service - Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ vector
  • và một số chuẩn khác như WMTS, WCS,...
Nguồn Video: Son Bui ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *