Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN

Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN Tình cờ mình bị lỗi này, sau một hồi fix được thì share với mọi người^^ Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN Để khắc phục, ta làm như sau Trước tiên ở phía VPN Client,Click-right vào chọn Properties–>Tab NetWorking chọn TCP/IP–>Properties–>Advanced–>Bỏ dấu…
Continue reading Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN