Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN

Table of Content

Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN

Tình cờ mình bị lỗi này, sau một hồi fix được thì share với mọi người^^

Khắc phục lỗi mất internet sai khi kết nối VPN

Để khắc phục, ta làm như sau

Trước tiên ở phía VPN Client,Click-right vào chọn Properties-->Tab NetWorking chọn TCP/IP-->Properties-->Advanced-->Bỏ dấu Check Use Default gateway or remote Network

Xem thêm hình dưới:

Xong thì connect lại, và ta đã vào được internet khi đang kết nối VPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *