Công nghệ,  Lang thang,  Mẹo vặt

Lỗi VPN A connection to the remote computer could not be established

Table of Content

Lỗi VPN A connection to the remote computer could not be established

Nhận diện lỗi

Khi bạn kết nối VPN thì gặp thông báo lỗi sau:

Can't connect to .... A connection to the remote computer could not be established. You might need to change the network settings for this connection.

Sửa lỗi

  1. Mở Device Manager
  2. Tìm đến mục Network Adapters
  3. Gỡ bỏ WAN Miniport (IP), WAN Miniport(IPv6) và WAN Miniport (PPTP)
  4. Chọn mục Action → Scan for hardware changes
  5. Những thành phần mà bạn vừa gỡ bỏ, giờ đã thấy nó xuất hiện lại rồi
  6. Thử kết nối lại nào.

image

Nguồn:

https://www.tinhocsoctrang.com/2018/08/huong-dan-sua-loi-khong-the-ket-noi-vpn.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.