Web

Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Table of Content

Blogspot là một nền tảng blog nổi tiếng của goolge. Tuy nhiên khi bạn muốn tìm nguồn cấp rss của trang blog của bạn thì bạn có thể tìm ở đâu? Dưới đây mình xin hướng dẫn lại các bạn.

Full Site Feed

Atom 1.0:http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default RSS 2.0:http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Comments-only Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss

Label-specific Site Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default/-/labelname RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss/-/labelname

Individual Post Comment Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss Nguồn: https://oscarmini.com/2014/11/discover-rss-feed-address-of-a-blogger-blogs.html]]>

1 thought on “Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *