Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Kết quả hình ảnh cho rss

Blogspot là một nền tảng blog nổi tiếng của goolge. Tuy nhiên khi bạn muốn tìm nguồn cấp rss của trang blog của bạn thì bạn có thể tìm ở đâu? Dưới đây mình xin hướng dẫn lại các bạn.

Full Site Feed

Atom 1.0:http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default
RSS 2.0:http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Comments-only Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default
RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss

Label-specific Site Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default/-/labelname
RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss/-/labelname

Individual Post Comment Feed

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default
RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss

Nguồn: https://oscarmini.com/2014/11/discover-rss-feed-address-of-a-blogger-blogs.html