Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Table of Contents

Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn

Blogspot là một nền tảng blog nổi tiếng của goolge. Tuy nhiên khi bạn muốn tìm nguồn cấp rss của trang blog của bạn thì bạn có thể tìm ở đâu? Dưới đây mình xin hướng dẫn lại các bạn.

Full Site Feed

Atom 1.0

http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

Comments-only Feed

Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default

RSS 2.0: 

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss

Label-specific Site Feed

Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default/-/labelname

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss/-/labelname

Individual Post Comment Feed

Atom 1.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default

RSS 2.0:

http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss


Nguồn: https://oscarmini.com/2014/11/discover-rss-feed-address-of-a-blogger-blogs.html]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Cách tìm RSS feed trang blogger của bạn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *