Sửa lỗi Start GeoServer do Java Update

Table of Contents

Cách sửa lỗi không start được Geoserver sau khi update Java jre Lỗi này xuất hiện do sau khi update Java thì đường dẫn đến thư mục java trong biến môi trường bị thay đổi. Chúng ta chỉ cần sửa lại đường dẫn biến môi trường đến thư mục java sau khi update là ok

Mô tả lỗi

Nhấp vào biểu tượng start geoserver thì thấy một hộp thoại nhảy ra và biến mất rất nhanh (méo kịp đọc cái khỉ khô gì cả @@) Khi mở bằng commandline thì thấy thông báo như sau [caption id="attachment_81" align="aligncenter" width="825"]Lỗi sai đường dẫn Java Lỗi sai đường dẫn Java[/caption] Để ý đường dẫn thư mục Java sau khi updated của chúng ta là jre1.8.0_131, trong khi của geoserver đang hiểu là jre1.8.0_121

Tiến hành fix lỗi

Vào chỉnh sửa biến môi trường của JAVA_HOME cho đúng (system properties -> Enviroment Variables)

Sau khi sửa biến môi trường, ta tiến hành chạy lại geoserver Ở trường hợp của tôi, lỗi vẫn còn y nguyên. Không thấy thay đổi gì cả. WTF?? Kiểm tra lại biến môi trường thì rõ ràng đã cập nhật. Vậy thì có thể Geoserver nó không đọc đường dẫn đến thư mục Java từ biến môi trường của Window ra mà nó ghi "cứng" trực tiếp vào file khởi động. Tiến hành mở file startup.bat lên "khám nghiệm" [caption id="attachment_84" align="aligncenter" width="1086"]startup geoserver startup geoserver[/caption] Kết quả đúng như dự đoán. Ta tiến hành chỉnh lại file này. Khởi động lại geoserver, phần mềm chạy ngon lành^^ [caption id="attachment_85" align="aligncenter" width="825"]Start Geoserver Start Geoserver[/caption] [caption id="attachment_86" align="aligncenter" width="408"]geoserver geoserver[/caption] Thế là xong -soiqualang_chentreu]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *