Note trỏ domain về Tumblr

Table of Contents

https://www.tumblr.com/blog/soiqualang https://soiqualang.tumblr.com/ Mình có cái domain dolong.cf Giờ mình sẽ trỏ domain này về blog tumblr

Config Tumblr

Vô phần cài đặt tài khoản Tumblr [caption id="attachment_98" align="aligncenter" width="836"]Cài đặt Tumblr Cài đặt Tumblr[/caption] Chọn blog muốn trỏ tên miền riêng [caption id="attachment_99" align="aligncenter" width="1200"]Chọn blog tumblr Chọn blog tumblr[/caption] Chọn sử dụng một tên miền riêng, lúc này nó sẽ báo thế này: [caption id="attachment_100" align="aligncenter" width="530"]Cấu hình tên miền riêng cho tumblr Cấu hình tên miền riêng cho tumblr[/caption] Chúng ta cần trỏ A name của domain về địa chỉ 66.6.44.4

Config domain

Vô mục quản trị DNS domain của bạn Thêm 1 record loại A như hình dưới, phần name để trống. Sau đó save lại [caption id="attachment_101" align="aligncenter" width="1211"]Trỏ DNS domain về tumblr Trỏ DNS domain về tumblr[/caption]

Kiểm tra lại cấu hình Tumblr

Khi test lại domain, nó hiện ra như vầy là Ok [caption id="attachment_103" align="aligncenter" width="633"]Trỏ domain về Tumblr thành công Trỏ domain về Tumblr thành công[/caption] Note: Có thể bạn sẽ mất vài tiếng để việc trỏ DNS về hoàn tất. Do vậy đừng vội. Hãy đi làm 1 tách cafe nào :v Bây giờ bạn có thể truy cập địa chỉ dolong.cf để vào blog của tôi^^ -soiqualang_chentreu]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *