Enable Remote Destop Window Server 2012

Table of Contents

Cách bật Remote Desktop Window Server 2012

Lỗi không remote desktop được

Lỗi không remote desktop được
Lỗi không remote desktop được

Ở đây mình dùng Window server 2012

Window Server 2012

Window Server 2012

Bật Remote Desktop

Bước 1:

Remote Desktop là một tính năng cho phép người quản trị có thể dùng để kết nối tới máy tính từ xa để quản lý. Remote Desktop không phải một máy khách mà là một tính năng có trong các phiên bản của hệ điều hành WindowsWindows Server 2012 cũng không ngoại lệ.
Để kích hoạt Remote Desktop trên Windows Server 2012 bạn thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Windows với tài khoản quản trị và mở Server Manager từ Taskbar hoặc Start Screen.
  Remote-Desktop-Windows-Server-2012
 2. Trong cửa sổ Server manager, click Local Server
 3. Trong cửa Local Server, click Disable của Remote Desktop ở khung bên phải.
  Remote-Desktop-Windows-Server-2012
 4. Khi cửa sổ System Properties mở ra, click Allow Remote Connection to this computer sau đó click Apply và click Ok.
  Remote-Desktop-Windows-Server-2012
 5. Theo mặc định, tài khoản administrator local có quyền truy cập vào máy chủ từ xa. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm tài khoản có thể Remote bằng cách chọn Select Users… để cung cấp thêm những tài khoản sẽ được truy cập từ xa.

  Bước 2: Allow Remote connection to computer

  Allow Remote connection to computer
  Allow Remote connection to computer

  Bước 3:

  Mở Port 3389 FireWall Inbound để máy ngoài có thể truy cập vào

  mở port 3389 firewall
  mở port 3389 firewall

  mở port 3389 firewall
  mở port 3389 firewall

  Have fun!
  -soiqualang_chentreu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *