Thử cài Geo Notebook

Table of Contents
Download ở đây

https://github.com/OpenGeoscience/geonotebook

Kiểm tra xem VPS đã cài python chưa

Tạo môi trường ảo

Xem thêm tạo môi trường ảo trong python ở đây

https://viblo.asia/p/gioi-thieu-virtual-environment-trong-python-l5y8RrQbvob3

virtualenv geonotebook

Lỗi chưa cài Virtual Environments

Cài đặt Virtual Environments

pip install virtualenv

Lỗi chưa cài pip =))

Cài đặt pip

sudo apt-get install python-pip

https://community.vpssim.vn/viewtopic.php?t=67
Chọn Y để cài pip

Khi cài xong bạn có pip và wheel. Giờ dùng pip cài môi trường ảo nào

pip install virtualenv

Tạo Môi trường ảo cho Geo Notebook

Tạo môi trường ảo cho Geo Notebook

Sau khi tạo môi trường ảo thì chũng ta sẽ có một thư mục như sau

Nó chỉ mới bao gồm các packges của python đang được cài sẵn trên máy thôi.

Khởi động môi trường ảo để cài Geo Notebook

source geonotebook/bin/activate

Khởi động môi trường ảo để cài Geo Notebook

Thấy có dòng (geonotebook) phía trước là ok

Download Geo Notebook

git clone https://github.com/OpenGeoscience/geonotebook.git

Lỗi chưa cài git

Cài git

apt-get install git

Do nãy mình tạo môi trường ảo tên geonotebook nên giờ git clone về không được. Mình đành đổi thư mục và kết sẽ sau khi  git clone về như sau

cd geonotebook

virtualenv geonotebook

source geonotebook/bin/activate

pip install -r prerequirements.txt

pip install -r requirements.txt

Fail quá fail rồi, lỗi nhiều quá ><

Tạm dừng ở đây :')

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *