Pokemon – Hoenn map – Database

Table of Contents

Phần này mình sẽ tạo database để lưu trữ thông tin về các địa điểm cũng như thông tin mình khám phá được trên đường khám phá thế giới Pokemon ở khu vực Hoenn

Ở bài trước, mình đã xong phần dịch vụ bản đồ nền, mọi người có thể xem ở đây:

Link bản đồ:

http://dev.dothanhlong.org/pokemon_map/

Link dịch vụ:

http://dev.dothanhlong.org/cgi-bin/pokemon_map_hoenn/qgis_mapserv.fcgi?

Xây dựng Database vùng Hoenn

Mình sẽ sử dụng PostgreSQL để quản trị dữ liệu, dùng QGIS để kết nối với dữ liệu địa lý được hỗ trợ bởi plugin PostGIS trong PostgreSQL.

Thông qua QGIS mình có thể add thêm các điểm vị trí trên bản đồ vào trong Database một cách trực tiếp.

Tuy nhiên sau này sẽ cần thiết kế một trang web cho phép nhập thông tin để thuận tiện hơn.

Một số ảnh chụp màn hình.

Connect QGIS với dịch vụ WMS mình tạo ở trên
Tạo database trong PostgreSQL
Thêm vị trí và nhập thông tin cho bản đồ vùng Hoenn thông qua QGIS
Kết quả dữ liệu vùng Littleroot được lưu trong Database

-soiqualang_chentreu-

À, mà mới giao thừa xong đấy^^

Chúc mọi người một năm mới thật HẠNH PHÚC!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *