Tổng hợp một số extensions GPT hay cho trình duyệt

Table of Contents

Tổng hợp một số extensions GPT hay cho trình duyệt

5 extensions trợ giúp hiệu quả cho người dùng chatGPT

Và cách bạn sử dụng ChatGPT như một trợ lý ảo hàng ngày

1. SỬ DỤNG CHATGPT MỌI NƠI - GOOGLE CHROME EXTENSION

Bạn có muốn sử dụng ChatGPT mọi nơi mà không cần mở web lên không? Đây là 1 Extension và có hướng dẫn để cài đặt:

https://github.com/gragland/chatgpt-chrome-extension

2. KẾT HỢP CHATGPT VỚI CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Nếu bạn sử dụng extension này, khi bạn search 1 từ khoá trên google thì cùng lúc đó bạn sẽ nhân được cả 2 kết quả từ Google và cả ChatGPT

Link tải extension: https://github.com/wong2/chatgpt-google-extension

image

Hoặc có một trang web mình đã giới thiệu một vài lần đó là: https://www.perplexity.ai/ , bạn có thể hỏi là: “Elon Musk nói về Doge Coin" ở phần “Bird SQL” thì nó sẽ cho bạn kết quả tìm kiếm phù hợp (cái này google không thể làm được)

3. SỬ DỤNG GIỌNG NÓI ĐỂ RA LỆNH CHO CHATGPT

Video mô tả:

https://www.youtube.com/watch?v=5IAewmNun5k&t=18s

Link tải extension: https://chrome.google.com/webstore/detail/promptheus-converse-with/eipjdkbchadnamipponehljdnflolfki

4. TÍCH HỢP CHATGPT VÀO GOOGLE DOCS HOẶC MICROSOFT WORD

Bạn có thể tích hợp ChatGPT vào cả Google Docs và Microsoft Word để tận dụng được sức mạnh của ChatGPT khi soạn văn bản.

Link hướng dẫn tải extension: https://github.com/cesarhuret/docGPT

5. LƯU TRỮ MỌI THỨ BẠN TẠO VỚI CHATGPT

Khi bạn có nhiều những nội dung quan trọng cần lưu trữ, việc copy - paste cả đoạn hội thoại thường khá mất thời gian. Bên cạnh đó nếu lưu trữ trên ChatGPT thì có thể sẽ bị mất nếu phiên bản được cập nhật mới hoặc ChatGPT đóng cửa gói dùng thử, lúc đó khả năng bạn sẽ bị mất dữ liệu.

Đây là một extension giúp bạn lưu trữ được các đoạn hội thoại dưới dạngL PDF, PNG hoặc HTML link.

Link tải và cài đặt: https://github.com/liady/ChatGPT-pdf

Nguồn: st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *