Transform projection Openlayers

Chuyển hệ tọa độ bản đồ trong Openlayers, cái này rất quan trọng nếu muốn thể hiện các lớp bản đồ với nhiều hệ tọa độ khác nhau lên cùng 1 ứng dụng. Đặc biệt là muốn sử dụng các lớp bản đồ nền của google hay openstreetmap.

Note vậy thôi :v

-soiqualang_chentreu