Javascript hiển thị XML dạng text

Tình cờ là tôi gọi ajax trả về data dạng XML, tôi muốn gán nó vô một thẻ div để hiển thị ra. Loay hoay trên stackoverflow thì cũng ra. Giờ Note lại cho nhớ^^

Vậy thôi :v