Thêm Website với Cloudfare

Table of Content
Trước giờ mình vẫn để mặc định Namserver của Mắt bão, tại mình mua domain ở đó. Còn SSL thì host hỗ trợ Let's encrypt.

Tuy nhiên khi mình tạo nhiều subdomain trỏ đến nhiều hosting khác nhau, vps khác (không hỗ trợ SSL miễn phí) thì mình không thể tạo SSL cho tất cả subdomain đó được. Do vậy mình dọn nhà sang Cloudfare.

Cloudfare ngoài chức năng quản lý DNS, nó còn giống như một tấm khiên bảo vệ website khỏi các tấn công ddos, hỗ trợ cache, tăng tốc website, ẩn IP,..

Việc cấu hình như sau:

Add site vào cloudfare
Chọn gói dịch vụ Cloudfare, ở đây mình chọn free
Cloudfare quét DNS hiện tại của domain
Đổi Namserver sang Cloudfare

Ở bước này, chúng ta cần login vào matbao để đổi namserver mặt định từ mắt bão sang cloudfare

Cấu hình DNS
Namserver mặc định của Matbao
NamServer của Cloudfare

Đã trỏ Namserver Ok

Cloudfare báo đổi Namserver thành công

Thường mất vài tiếng để Cloudfare nhận namserver mới. Sau đó chúng ta dùng nó để quản lý DNS như với matbao trước đây

Cái này mình đang vướng vấn đề trỏ subdomain về Google hay Tumblr, trước dùng matbao thì trỏ CName bình thường, giờ chuyển sang Cloudfare thì chuyển không được @@

Add Cloudfare SSL cho Domain

Chuyển sang tab Crypto

Mục SSL chọn Flexible

Mục Edge Certificates điền tên domain

-soiqualang_chentreu-

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *