• Công nghệ,  Lang thang,  Mẹo vặt

    Cấu hình Docker WSL2 – chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác

    Cấu hình Docker WSL2 - chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác # Ngắt Docker với Data của nó wsl --unregister docker-desktop-data # Import Docker data qua trị trí mới wsl --import docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop_data\wsl_data "C:\Program Files\Docker\Docker\resources\wsl\wsl-data.tar" --version=2 https://stackoverflow.com/questions/62441307/how-can-i-change-the-location-of-docker-images-when-using-docker-desktop-on-wsl2 Tham khảo thêm một số lệnh khác https://www.youtube.com/watch?v=AyEw7JsHt9I D:\docker_files\docker_desktop Xem danh sach WSL wsl -l -v Tat het WSL wsl --shutdown Export WSL (docker data) wsl --export docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop\docker_desktop_backup.tar Remove docker data mac dinh wsl --unregister docker-desktop-data Import back docker data ở ổ đĩa khác wsl --import docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop\ddesktop D:\docker_files\docker_desktop\docker_desktop_backup.tar