Công nghệ,  Lang thang,  Mẹo vặt

Cấu hình Docker WSL2 – chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác

Table of Content

Cấu hình Docker WSL2 - chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác

# Ngắt Docker với Data của nó
wsl --unregister docker-desktop-data

# Import Docker data qua trị trí mới
wsl --import docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop_data\wsl_data "C:\Program Files\Docker\Docker\resources\wsl\wsl-data.tar" --version=2

image

image

image


https://stackoverflow.com/questions/62441307/how-can-i-change-the-location-of-docker-images-when-using-docker-desktop-on-wsl2

Tham khảo thêm một số lệnh khác

https://www.youtube.com/watch?v=AyEw7JsHt9I

D:\docker_files\docker_desktop

Xem danh sach WSL
wsl -l -v

Tat het WSL
wsl --shutdown

Export WSL (docker data)
wsl --export docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop\docker_desktop_backup.tar

Remove docker data mac dinh
wsl --unregister docker-desktop-data

Import back docker data ở ổ đĩa khác
wsl --import docker-desktop-data D:\docker_files\docker_desktop\ddesktop D:\docker_files\docker_desktop\docker_desktop_backup.tar

Leave a Reply

Your email address will not be published.