Hoenn map – Cơ sở địa lý – Georeference

Table of Content

Bạn có biết?

Căn cứ vào các tài liệu về địa lý, hình dạng các vùng Hoenn, Johton, Kanto, Sinnoh trong thế giới Pokemon rất tương đồng với Kanto, Kansai, Chubu, Kyushu, Okinawa, Hokkaido, một phần đảo Sakhalin của Nga và đảo Kunashiri,..

Pokemon map - Cơ sở địa lý

Pokemon map - Cơ sở địa lý

Georeference giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế giới loài người và thế giới Pokemon

Ở bước này, mình sẽ nắn chỉnh hình học bản đồ thế giới hiện tại với các bản đồ của thế giới Pokemon trong quá khứ mà mình sưu tầm được.

Trước mắt mình chỉ nắn chỉnh vùng Hoenn là vùng cực Nam nước Nhật trước.

Bản đồ thế giới với toàn nước Nhật
Bản đồ Nước nhật hiện tại và bản đồ thế giới Pokemon cổ đại
Nắn chỉnh hình học bản đồ Pokemon, ghép nối chúng vào hệ tọa độ địa lý thực

Nắn chỉnh hình học bản đồ Pokemon, ghép nối chúng vào hệ tọa độ địa lý thực
Kết quả sau khi nắn chỉnh, chồng lớp bản đồ thế giới Pokemon và thế giới hiện tại
Bản đồ thế giới Pokemon trên bản đồ thế giới hiện nay

Bản đồ thế giới Pokemon trên bản đồ thế giới hiện nay

Bản đồ thế giới Pokemon trên bản đồ thế giới hiện nay

Bản đồ thế giới Pokemon trên bản đồ thế giới hiện nay
Xử lý bản đồ tuyến đường

Xử lý bản đồ tuyến đường
Chồng lớp bản đồ vùng Hoenn với bản đồ vệ tinh

Chồng lớp bản đồ vùng Hoenn với bản đồ vệ tinh
Kết quả hiển thị trên web
Xử lý nắn chỉnh vị trí, hình học
Nắn chỉnh quá tay =))
Kết quả trên Web
http://dev.dothanhlong.org/QGIS-Web-Client/site/qgiswebclient.html?map=/opt/lampp/htdocs/QGIS-Web-Client/projects/hoenn/pokemon_map.qgs

Tham khảo thêm:

https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Hoenn

Kết quả Bản đồ cho toàn vùng Hoenn

http://dev.dothanhlong.org/gisviewer/site/qgiswebclient.html?map=/opt/lampp/htdocs/gisviewer/projects/hoenn/pokemon_map.qgs

http://dev.dothanhlong.org/gisviewer/site/qgiswebclient.html?map=/opt/lampp/htdocs/gisviewer/projects/hoenn2/hoenn.qgs

http://dev.dothanhlong.org/pokemon_map/

Link full

-soiqualang_chentreu-

Lưu ý: “Hãy để trí tưởng tượng bay xa^^"

0 thoughts on “Hoenn map – Cơ sở địa lý – Georeference”

Leave a Reply

Your email address will not be published.