PI module biến hóa thành nhiều module chức năng khác nhau

Table of Contents

PI module biến hóa thành nhiều module chức năng khác nhau

My small modular "PC" running Linux: Updated demo

Ông này ổng chế ra một con PI module dạng lắp ghép để có thể tích hợp được rất nhiều modules chức năng khác nhau từ công tác, ra lệnh giọng nói, camera, camera nhiệt cho đến nhận dạng đối tượng, nhận dạng chuyển động...

Tải video:
https://user-images.githubusercontent.com/2648020/161434549-f0592fa2-68e5-4b49-886d-44534ee40b31.mp4

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *