Công nghệ

Note Cài Python và GDAL Win 10

Cài đặt Python 3.6 Không hiểu lý do gì cài bản 2.x không được, cài bản 2.x sẽ lỗi như hình

[caption id="" align="aligncenter" width="500"]Lỗi cài python 2x trên win10 Lỗi cài python 2x trên win10[/caption]
Cài bản Python 3.6 (mới nhất đến thời điểm hiện tại) thì Ok. Ấn tượng nhất dòng chữ “Python for Windows would still be Python for DOS”
[caption id="" align="aligncenter" width="500"]Cài thành công Python 3x trên win10 Cài thành công Python 3x trên win10[/caption]

Download GDAL for Python

Vào trang http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ Tìm dòng GDAL
[caption id="" align="aligncenter" width="500"]Download GDAL đúng version Download GDAL đúng version[/caption]
Lưu ý, Python mình cài bản x86 dù máy mình là x64, do vậy ở đây mình sẽ down bản x86 tương ứng với version của python là 3.6
GDAL-[GDAL version]-cp[python version]-none-[architecture].whl
GDAL-2.1.3-cp36-cp36m-win32.whl

Cài đặt GDAL

Mở CMD lên, sử dụng lệnh
pip install GDAL-2.1.3-cp36-cp36m-win32.whl
[caption id="" align="aligncenter" width="500"]Cài đặt GDAL bằng python và kiểm tra Cài đặt GDAL bằng python và kiểm tra[/caption]

Kiểm tra

Chạy lệnh
python
import ogr
-soiqualang_chentreu-
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *