Note Cài Python và GDAL Win 10

Cài đặt Python 3.6

Không hiểu lý do gì cài bản 2.x không được, cài bản 2.x sẽ lỗi như hình

Lỗi cài python 2x trên win10
Lỗi cài python 2x trên win10

Cài bản Python 3.6 (mới nhất đến thời điểm hiện tại) thì Ok.

Ấn tượng nhất dòng chữ “Python for Windows would still be Python for DOS”

Cài thành công Python 3x trên win10
Cài thành công Python 3x trên win10

Download GDAL for Python

Vào trang http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

Tìm dòng GDAL

Download GDAL đúng version
Download GDAL đúng version

Lưu ý, Python mình cài bản x86 dù máy mình là x64, do vậy ở đây mình sẽ down bản x86 tương ứng với version của python là 3.6

GDAL-2.1.3-cp36-cp36m-win32.whl

Cài đặt GDAL

Mở CMD lên, sử dụng lệnh

pip install GDAL-2.1.3-cp36-cp36m-win32.whl

Cài đặt GDAL bằng python và kiểm tra
Cài đặt GDAL bằng python và kiểm tra

Kiểm tra

Chạy lệnh

-soiqualang_chentreu-