Hướng dẫn WordPress add_filter

Table of Contents

Hướng dẫn WordPress add_filter

Lý do dùng WordPress add_filter

Tình hình là mình đang dùng soạn thảo nội dùng blog bằng github markdown, lý do là ở đây (tóm lại là vì muốn giảm tải server, tiết kiệm tiền cà phê :') )

Chuyển soạn thảo blog từ WordPress sang Markdown Github

Notes cách cài đặt và sử dụng Documents from Git | wordpress-markdown-git

Cơ mà có cái mình không thích là đối với hình ảnh chèn từ github nó sẽ bị gán tag nofollow, do vậy cách search engine không thể index được hình ảnh trên bài viết của mình. Do vậy mình cần bỏ tag nofollow cho hình ảnh đi.

Để giải quyết thì chúng ta có giải pháp add_filter của WordPress , nôm na là nó sẽ lọc nội dung và thay thế trước khi show ra ngoài cho người đọc.

Cách thực hiện WordPress add_filter

Chèn vô file functions.php của theme đang được active

function remove_nofollow($string) {
    $string = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $string);
    return $string;
}
add_filter('the_content', 'remove_nofollow');

function remove_nofollow($string) {
    $string = str_ireplace('Unable to connect', 'Không theeeeeee', $string);
    return $string;
}
add_filter('the_title', 'remove_nofollow');

function replace_newline( $post ) {
    $post->content = str_replace('Fix Unable', 'Không theeeeeee', $post->post_content );
}
add_action( 'the_post', 'replace_newline' );

Vậy là xong! Hi vọng sẽ giúp ích mọi người ở một khía cạnh nào đó^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *