Hướng dẫn sử dụng ODK Collect

Table of Contents

ODK Collect là công cụ dùng để thu thập dữ liệu hiện trường trên các điện thoại Android, nằm trong bộ Open Data Kit mình đã giới thiệu ở bài trước.

Xem hướng dẫn cấu hình ODK Aggregate server

Cài đặt ODK Collect

Để cài đặt ODK Collect, chúng ta có thể download về từ Google Play

Download ODK collect từ google play
Download ODK collect từ google play

Cấu hình ODK Collect

Bước cấu hình ODK Collect là bước chúng ta khai báo địa chỉ ODK Aggregate server - nơi chúng ta sẽ tải về các mẫu thu thập dữ liệu cũng như gửi dữ liệu thu thập được về Server

Cấu hình ODK Collect
Cấu hình ODK Collect

Nhập địa chỉ ODK Aggregate server

Nhập địa chỉ ODK Aggregate server
Nhập địa chỉ ODK Aggregate server

Tải mẫu thu thập

Để có thể thu thập được dữ liệu, người dùng cần có form thu thập.
Người dùng có thể chọn Get Blank Form để lựa chọn form thu thập và down về sử dụng
 

Get Blank Form
Get Blank Form

Thu thập dữ liệu

Để thu thập dữ liệu, người dùng chọn Fill Blank Form sau đó nhập các thông tin mà form yêu cầu
Các thông tin này có thể là:

  • Text
  • Hình ảnh
  • Tọa độ (Lấy từ GPS của thiết bị)
  • Select Box
  • Radio Box

Thu thập thông tin tọa độ GPS
Thu thập thông tin tọa độ GPS

Một form sau khi nhập đủ thông tin
Một form sau khi nhập đủ thông tin

Upload dữ liệu Send Finalize Form

Sau khi điền form xong và save lại thì người dùng có thể gửi thông tin về Server. Để gửi form về Server, người dùng chọn Send Finalize Form

Thông báo khi gửi dữ liệu thành công
Thông báo khi gửi dữ liệu thành công

Lỗi thường gặp

Lỗi 500 khi gửi dữ liệu

lỗi 500 khi gửi dữ liệu
lỗi 500 khi gửi dữ liệu

Lỗi này xuất phát do hình ảnh chúng ta đính kèm có kích thước quá lớn. Do vậy cần chụp ảnh với độ phân giải thấp hơn hoặc chọn ảnh có chất lượng thấp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *