Thêm comment facebook cho WordPress

Chèn bình luận facebook

Mặc định WordPress cũng có một hệ thống cho phép người dùng bình luận (comment) dưới mỗi bài viết, tuy nhiên phần bình luận này yêu cầu người muốn đăng bình luận phải đăng nhập mail, điền tên,.. rất rờm rà và người dùng cũng có tâm lý không muốn cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời để tăng tính tương tác với người dùng, dễ dàng chia sẻ với facebook. Chúng ta nên thêm lựa chọn bình luận bằng facebook cho người dùng.

Get Code bình luận bằng facebook

Bạn truy cập vào địa chỉ https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments và ấn nút Get Code phía dưới (không cần quan tâm cái khung tùy chỉnh ở trên đâu).

 

Sau đó nhấn nút GetCode (Lấy mã) bên dưới

Lúc này sẽ có một hộp thoại hỏi bạn chọn app facebook cho comment này. Các bạn chọn 1 app mà các bạn đã tạo.

Các bạn copy code ở Step 2 bỏ vào file header.php (đặt sau cặp thẻ head) của theme bạn đang dùng

Vị trí thư mục chưa theme wp-content/themes/

Đồng thời, chèn code sau vào trong cặp thẻ head

Với app id chính là id của app bạn chọn khi nãy

https://developers.facebook.com/apps

User id bạn có thể tìm ở Graph API

https://developers.facebook.com/tools/explorer/

Sau đó thêm code ở Step 3 vào file comments.php (Xóa hết nội dung cũ của file comment)

Với cách trên thì facebook sẽ quản lý các comment của từng bài viết dựa trên URL của bài viết đó, để tránh trường hợp chúng ta đổi domain sẽ bị mất comment do url thay đổi thì chúng ta nên dùng ID bài viết như key để quản lý comment, do vậy chúng ta có cách 2 như sau:

Kết quả sau khi thêm thành công!

Lưu ý: Sau khi thêm tất cả mà kiểm tra vẫn không thấy hiện thì có thể do lỗi domain chưa được add vào app.

Sửa: Chúng ta vào cài đặt của facebook app và add thêm domain cần đặt facebook comment vào như hình dưới

soiqualang-chentreu