Hướng dẫn setup ODKAggregate server

Table of Contents

Open Data Kit (ODK) là một bộ công cụ công cụ nguồn mở thuộc OpenRosa Consortium giúp các cá nhân, tổ chức giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu hiện trường, đặc biệt là các dữ liệu địa lý trên các thiết bị di động. Mục đích của nhóm tác giả là làm cho các công cụ mã nguồn mở dễ dàng sử dụng, sửa đổi và mở rộng. Bộ công cụ này gồm 2 phần mềm chính là ODK Collect và ODK Aggregate Server.

ODK Collect là phần mềm Android được cài trên các thiết bị di động để thu thập dữ liệu

ODK Aggregate Server là phần mềm được cài đặt trên máy chủ để thu nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu được gửi về từ các thiết bị được cài ODK Collect.

ODK Aggregate
ODK Aggregate

Web: https://opendatakit.org/use/aggregate/
Hôm này mình sẽ hướng dẫn Setup bộ ODK Aggregate trên Server Window
Đây sẽ là nơi người dùng gửi dữ liệu về từ các app ODK Collect trên điện thoại của họ.

Yêu cầu:

 • Máy đã cài Java cũng như Tomcat
 • Máy đã cài một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau:
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQL Server

Trong hướng dẫn này mình sẽ sử dụng MySQL - là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có sẵn trong bộ XAMPP với Tomcat

Bước 1: Down load phần mềm ODKAggregate 4 Window

https://opendatakit.org/downloads/download-info/odk-aggregate-windows-installer-exe/

Bước 2: Cấu hình Tomcat connect với MySQL

Để Tomcat có thể kết nối với MySQL, chúng ta cần thêm thư viện MySQL cho Tomcat
Mọi người tìm và down  mysql-connector-java-5.1.44 , giải nén ra chúng ta sẽ có file mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar

mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar
mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar

Copy file này bỏ vào thư mục lib của tomcat

Xong, khởi động lại Tomcat

Bước 3: Chạy cấu hình và xuất file ODKAggregate.war

Chúng ta chạy file ODK Aggregate v1.4.15 windows-installer.exe mới down về khi nãy.

giao diện cài đặt ODK Aggregate
giao diện cài đặt ODK Aggregate

Cứ nhập các thông tin yêu cầu

Lưu ý:

 • Bước nhập IP address or DNS name chúng ta có thể nhập tên domain hoặc IP publish trên Internet
 • Port chúng ta cũng cần nhập port của tomcat đã được mở thông ra internet
 • Thông tin cấu hình MySQL thì điền đủ thông tin, nếu MySQL sử dụng chung trong bộ cài XAMPP thì host name là localhost, username là root

Sau khi chạy xong bước này thì chương trình sẽ xuất ra cho chúng ta một file ODKAggregate.war và một file create_db_and_user.sql

file Giao diện ODK Aggregate.
file Giao diện ODK Aggregate.

Mở MYSQL lên và chạy file create_db_and_user.sql để tạo Database cho ODKAggregate

Copy file ODKAggregate.war vào thư mục webapp của tomcat để deploy ứng dụng.

Khởi chạy ODK Aggregate

Truy cập trình duyệt vào địa chỉ
your-ip:port/ODKAggregate
của tomcat để vào ứng dụng.
Nếu thành công, ta sẽ nhận được giao diện như sau:

Giao diện ODK Aggregate
Giao diện ODK Aggregate

Trong hình là có 3 record được gửi về Server từ các app ODK Collect

Vậy là xong phần setup ODK Aggregate cho Server. Giờ trong các app ODK Collect người dùng chỉ cần nhập địa chỉ your-ip:port/ODKAggregate vào để sử dụng.

soiqualang_chentreu
 


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Hướng dẫn setup ODKAggregate server”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *