Ghi chú về sử dụng screen trong linux

Table of Contents

Tạo Screen trong linux

screen -S "mpe_cauchau"

Thoát Khỏi Screen linux:

Command: Ctrl+A D

Để thoát khỏi screen, bạn sử dụng tổ hợp phím sau: Ctrl+A D. Đây là ưu điểm lớn của screen, bạn có thể thoát ra khỏi screen và truy cập lại ở bất cứ nơi đâu, trong khi các lệnh trong screen vẫn tiếp tục hoạt động trên máy chủ. Trong trường hợp mất kết nối đột ngột, screen tự động thoát để giữ chương trình của bạn vẫn an toàn chạy trên máy chủ.

Liệt Kê Screen linux:

Sau khi thoát khỏi screen, để muốn biết có bao nhiêu cửa sổ screen đang chạy. Từ cửa sổ terminal bạn sử dụng lệnh sau:

screen -ls

There is a screen on:
31917.name1 (Detached)
31844.name2 (Detached)
2 Socket in /var/run/screen/S-flex

Truy Cập Screen Linux:

Để truy cập lại screen, trong trường hợp đơn giản, bạn chỉ sử dụng một cửa sổ screen, thì bạn có thể sử dụng lệnh sau:

screen -r

Trong trường hợp có nhiều cửa sổ lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

screen -x name1

Ngắt Screen Linux:

Có hai cách để bạn tắt screen, nếu bạn đang ở trong screen bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+A K. Còn trong trường hợp bạn đang ở ngoài screen, thì trong cửa sổ terminal bạn sử dụng lệnh:

screen -S name1 -X quit

screen -S "9377.Minecraft server Cau va Chau" -X quit

Lỗi không vô trở lại screen được

script /dev/null

Thoát Screen để ra lại cửa sổ Command line

screen -r


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Ghi chú về sử dụng screen trong linux”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *