PocketMine-MP

Table of Contents
Tạo Server Mine Craft chơi với đứa cháu =))

https://pmmp.readthedocs.io/en/rtfd/installation.html

https://www.astralinternet.com/blog/en/build-minecraft-pocket-edition-server-ubuntu/

https://www.johndball.com/hosting-your-own-minecraft-pe-server-ubuntu-linux-16-04-lts/

Note lại có mấy bước như sau:

sudo apt-get install build-essential libtool-bin autoconf bison screen -y

Tạo User riêng để tránh lẫn lộn với dữ liệu của hệ thống

sudo useradd -d /home/minecraft -m minecraft

sudo passwd minecraft

Đổi sang account mới

su minecraft

Tạo thư mục cài minecraft và cd đến

cd ...

Download minecraft server

wget -q -O - https://get.pmmp.io | bash -s -

Hoặc

wget -q -O - https://get.pmmp.io | bash -r -s -

Khởi động Server Mine Craft

script /dev/null

screen ./start.sh

Sau khi khởi động Server chúng ta sẽ có giao diện như sau.

Hình này là mình có cài thêm plugin TeaSpoon
Sau khi login vào Server thử app Minecraft trên điện thoại

Một số lưu ý khi sử dụng PocketMine

Khi khởi động xong Server, để có thể từ ngoài mạng truy cập bất cứ khi nào từ ngoài internet thì có 2 cách.

  1. Mở tường lửa Server, mở port ra ngoài
  2. Tạo VPN rồi điện thoại kết nối vào như mạng local

Mình chọn cái tạo VPN vì mình đã tạo sẵn rồi. Tham khảo ở đây

https://dothanhlong.org/tao-mang-rieng-ao-vpn-tren-linux-vps/

Lưu ý 2 là không được tắt cái cửa sổ terminal ssh vô server. Do vậy chúng ta sẽ dùng screen để quản lý các cửa sổ này, xem ở đây:

https://dothanhlong.org/ghi-chu-ve-su-dung-screen-trong-linux/

Source PocketMine mình đang dùng trên Server

https://github.com/soiqualang/minecraft

-soiqualang_chentreu-

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *