Draw.io VS Code Integration

Table of Contents

Draw.io VS Code Integration

Tình cờ nay chị Google giới thiệu cho cái plugin Plotly cho Visual Studio Code, xem một hồi ra được cái này. Dành cho ai chưa biết thì Draw.io là một Web app cho phép người dùng vẽ, chia sẻ các sơ đồ, diagram,.. Giờ được tích hợp vô VSCode thì mình có thể vẽ, chia sẻ sơ đồ chức năng, flowchart hệ thống trong project luôn, quá tiện. Do vậy mình quyết định thử, những gì mình thử sẽ chia sẻ ở đây :v

Đầu tiên là cần cài plugin Draw.io cho VSCode

Vô plugin, search draw.io là ra quá chừng, mình chọn cài này

Draw.io VS Code Integration:

Features

  • Edit .drawio, .dio, .drawio.svg or .drawio.png files in the Draw.io editor.
  • To create a new diagram, simply create an empty *.drawio, *.drawio.svg or *.drawio.png file and open it!
  • .drawio.svg are valid .svg files that can be embedded in Github readme files! No export needed.
  • .drawio.png are valid .png files! No export needed. You should use .svg though whenever possible - they look much better!
  • To convert between different formats, use the Draw.io: Convert To... command.
  • Uses an offline version of Draw.io by default.
  • You can select a theme.

Test Draw.io VS Code Integration

Mình tạo file mới có tên là t1.drawio, nhấn Enter

Quao, được nè :v

Vẽ Sơ đồ với Draw.io VS Code Integration

Thiết kế DB với Draw.io VS Code Integration

Quá tuyệt phải ko, mình thấy thích rồi đó =))

Xem thêm ở đây

https://github.com/hediet/vscode-drawio

tp.HCM, 18/09/2020 - soiqualang_chentreu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *