Công nghệ

Hướng dẫn cơ bản về TestFlight – phần 1

Sưu tầm tại Hướng dẫn cơ bản về TestFlight (viblo.asia) — Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng TestFlight, nếu các bạn muốn đọc chi tiết hơn thì có thể tham khảo từ bài gốc Để dùng TestFlight thì trước hết bạn cần có 1 app để test và 1 tài khoảng…
Continue reading Hướng dẫn cơ bản về TestFlight – phần 1

Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity Thông tin lỗi Cách sửa # Xóa, thêm lại android mới nhất ionic cordova platform rm android ionic cordova platform add [email protected] ionic cordova prepare android cheer!

Công nghệ

[Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects

Sưu tầm https://leenarts.net/2020/02/12/github-actions-for-ios-projects/ When building an iOS project, you probably want to have some form of continuous integration working on your codebase. Continuous integration Continuous integration (CI) is a process where each code change results in certain checks to be performed. It is best to automate this. Continuous develivery/deployment On top of integration, you most…
Continue reading [Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects

Công nghệ

Cài MiniConda, không set biến môi trường

Do không set biến môi trường nên sau khi cài xong thì không thể vào cmd gọi trực tiếp conda được. Để gọi được conda thì theo path sau (trong shortcut anaconda) %windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Users\soiqu\miniconda3\Scripts\activate.bat C:\Users\soiqu\miniconda3

Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

Debug Visualizer for Visual Studio Code

Debug Visualizer for Visual Studio Code Cái này là plugin tích hợp thư viện của Plotly vào VSCode. Trước giờ mình mới chỉ thử Plotly cho Jupyter Notebook python thôi. Giờ thấy VSCode cũng tích hợp được cái này cho Javascritp để hiển thị các biến, biểu đồ,..  Túm lại thì VSCode Debug Visualizer là…
Continue reading Debug Visualizer for Visual Studio Code