AI tự động sinh JD tuyển dụng

Table of Contents

AI tự động sinh JD tuyển dụng

https://bluestudio.ai/smart-hr

Bạn chỉ cần nhập tiêu đề công việc, ứng dụng này sẽ tự động sinh ra mô tả công việc chuyên nghiệp luôn cho bạn =))

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *