WebGIS Roadmap by Do Thanh Long (soiqualang_chentreu)

Table of Contents

WebGIS Roadmap by Do Thanh Long (soiqualang_chentreu)

Tình hình là hồi trước mình có làm một cái WebGIS Roadmap cho các bạn mới tìm hiểu về WebGIS có một cái nhìn hệ thống về mảng này. Bẵng một thời gian mình quên mất, nay tình cờ dọn drive bắt gặp nên share đây, ai cần thì xem ^^

WebGIS Roadmap by Do Thanh Long (soiqualang_chentreu)

Tải tại đây

WebGIS Roadmap by Do Thanh Long (soiqualang_chentreu).pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *