Cài LXDE trên VPS Debian và Remote Desktop

Table of Contents

Cài LXDE trên VPS Debian và Remote Desktop Hôm trước mình có note lại các bước cài LXDE trên VPS DebianRemote Desktop Server Debian ở đây: https://q2a.dothanhlong.org/?qa=93/install-lxde-on-debian-vps-and-remote-desktop&show=94#a94 Nay, mình viết lại cho hoàn chỉnh.

Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những thứ sau:

  1. VPS Debian: Máy Debian để thực hiện cài đặt và Remote Desktop
  2. Putty: Để đăng nhập vào Server Debian
  3. VNC Viewer: Để thực hiện Remote Desktop vào Server Debian.

Login on Debian Server (Debian VPS)

Chúng ta sẽ dùng Putty để đăng nhập vào Server, nếu bạn nào chưa biết thì xem ở đây: https://dothanhlong.org/login-to-vps-linux-debian-host-by-ovh/

Cập nhật Debian (Có thể bỏ qua bước này)

Chúng ta chạy lệnh sau trong Putty sau khi đã login vào Server:
  • apt-get update
  • apt-get upgrade

Cài đặt LXDE GUI Desktop

LXDE GUI Desktop là một Desktop Enviroment cho Linux, sau khi tham khảo, lựa chọn nhiều DEs khác nhau thì mình chọn LXDE vì nó nhẹ nhất, ít hao tốn tài nguyên nhất (tầm 200Mb ram). Và vì mục đích là vọc thôi nên chúng ta sẽ cài thử thằng này. Chạy lệnh sau trong Putty
apt-get install lxde-core xfonts-base tightvncserver
[caption id="attachment_555" align="aligncenter" width="661"]LXDE GUI Desktop LXDE GUI Desktop[/caption] Ở bước này, đồng thời chúng ta cũng đã cài luôn tightvncserver, là một dạng gần giống Remote Desktop trên Window hay Teamview Server vậy, có chức năng giúp chúng ta kết nối VNC Client để Remote Desktop vào LXDE của chúng ta

Tạo file cấu hình và đặt password để kết nối VNC

Bước này chúng ta sẽ cài đặt Password để login vào VNC client Chạy lệnh sau trong Putty
tightvncserver :1
Ở bước này, bạn hãy nhập lần lượt mật khẩu khi được hỏi PasswordVerify. Lưu ý nhập mật khẩu trên Debian sẽ không hiện ký tự gì nhé, độ dài mật khẩu tối đa 8 ký tự. Khi được hỏi:
Would you like to enter a view-only password (y/n)?
hãy chọn n

Cài đặt VNC Viewer cho Window

Bước này mình muốn login vào Server Debian từ Window nên mình sẽ download bản VNC Viewer cho Window [caption id="attachment_554" align="aligncenter" width="1088"]VNC Viewer cho Window VNC Viewer cho Window[/caption] https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ Ngoài ra còn rất nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau như Mac, Linux, Raspberry, IOS, Android, Chrome book,.. Sau khi down về thì tiến hành cài đặt: [caption id="attachment_546" align="aligncenter" width="495"]Giao diện cài đặt VNC Viewer Giao diện cài đặt VNC Viewer[/caption]

Remote Desktop to Debian Server

Mở ứng dụng VNC Viewer cho Window

Để tạo mới một connection đến Debian Server, chúng ta cần khai báo địa chỉ IP của VPS ở VNC Server và port là 1
ip:1
[caption id="attachment_558" align="aligncenter" width="466"]Thiết lập thông số kết nối Debian Server Thiết lập thông số kết nối Debian Server[/caption] Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop [caption id="attachment_559" align="aligncenter" width="1029"]Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop[/caption] Sau khi Remote Desktop vào, chúng ta sẽ truy cập được giao diện của LXDE, một số giao diện của LXDE [caption id="attachment_560" align="aligncenter" width="330"]Menu các chức năng LXDE Menu các chức năng LXDE[/caption] [caption id="attachment_561" align="aligncenter" width="400"]Calculator được tích hợp sẵn của LXDE Calculator được tích hợp sẵn của LXDE[/caption] [caption id="attachment_562" align="aligncenter" width="891"]File Manager của LXDE File Manager của LXDE[/caption] [caption id="attachment_563" align="aligncenter" width="602"]Cửa sổ Terminal của LXDE Cửa sổ Terminal của LXDE[/caption]

Nhận xét

LXDE là một DE tối đơn giản nhất mà mình biết. Ram khi chạy chỉ chiếm khoảng 200 đến 300mb, thích hợp cho các VPS yếu. Tuy nhiên vì quá đơn giản nên chúng ta cũng không làm được gì nhiều với DE này, không thấy chỗ cấu hình hệ thống, chức năng Monitor báo lỗi (không biết do mình cài lỗi hay bản này ít hỗ trợ Server)

Kết luận là quay về dùng dòng lệnh vẫn sướng hơn :v
Một số lệnh có thể cần thiết khác Nếu muốn cài đặt trình duyệt Firefox để duyệt web, sử dụng lệnh sau:
  • apt-get install firefox
Cài đặt công cụ uGet, tăng tốc độ download trên Debian:
  • apt-get install uget
Đổi password đăng nhập VNC:
  • vncpasswd
Nếu có reboot VPS, chạy lệnh sau để khởi động VNC: tightvncserver :1 --soiqualang_chentreu--]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Cài LXDE trên VPS Debian và Remote Desktop”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *