Cài LXDE trên VPS Debian và Remote Desktop

Desktop Enviroment

Cài LXDE trên VPS Debian và Remote Desktop

Hôm trước mình có note lại các bước cài LXDE trên VPS DebianRemote Desktop Server Debian ở đây:

https://q2a.dothanhlong.org/?qa=93/install-lxde-on-debian-vps-and-remote-desktop&show=94#a94

Nay, mình viết lại cho hoàn chỉnh.

Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những thứ sau:

  1. VPS Debian: Máy Debian để thực hiện cài đặt và Remote Desktop
  2. Putty: Để đăng nhập vào Server Debian
  3. VNC Viewer: Để thực hiện Remote Desktop vào Server Debian.

Login on Debian Server (Debian VPS)

Chúng ta sẽ dùng Putty để đăng nhập vào Server, nếu bạn nào chưa biết thì xem ở đây:

Login to VPS Linux (Debian) host by OVH

Cập nhật Debian (Có thể bỏ qua bước này)

Chúng ta chạy lệnh sau trong Putty sau khi đã login vào Server:

  • apt-get update
  • apt-get upgrade

Cài đặt LXDE GUI Desktop

LXDE GUI Desktop là một Desktop Enviroment cho Linux, sau khi tham khảo, lựa chọn nhiều DEs khác nhau thì mình chọn LXDE vì nó nhẹ nhất, ít hao tốn tài nguyên nhất (tầm 200Mb ram). Và vì mục đích là vọc thôi nên chúng ta sẽ cài thử thằng này.

Chạy lệnh sau trong Putty

apt-get install lxde-core xfonts-base tightvncserver

LXDE GUI Desktop
LXDE GUI Desktop

Ở bước này, đồng thời chúng ta cũng đã cài luôn tightvncserver, là một dạng gần giống Remote Desktop trên Window hay Teamview Server vậy, có chức năng giúp chúng ta kết nối VNC Client để Remote Desktop vào LXDE của chúng ta

Tạo file cấu hình và đặt password để kết nối VNC

Bước này chúng ta sẽ cài đặt Password để login vào VNC client

Chạy lệnh sau trong Putty

tightvncserver :1

Ở bước này, bạn hãy nhập lần lượt mật khẩu khi được hỏi PasswordVerify. Lưu ý nhập mật khẩu trên Debian sẽ không hiện ký tự gì nhé, độ dài mật khẩu tối đa 8 ký tự.

Khi được hỏi:

Would you like to enter a view-only password (y/n)?

hãy chọn n

Cài đặt VNC Viewer cho Window

Bước này mình muốn login vào Server Debian từ Window nên mình sẽ download bản

VNC Viewer cho Window

VNC Viewer cho Window
VNC Viewer cho Window

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Ngoài ra còn rất nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau như Mac, Linux, Raspberry, IOS, Android, Chrome book,..

Sau khi down về thì tiến hành cài đặt:

Giao diện cài đặt VNC Viewer
Giao diện cài đặt VNC Viewer

Remote Desktop to Debian Server

Mở ứng dụng VNC Viewer cho Window

Để tạo mới một connection đến Debian Server, chúng ta cần khai báo địa chỉ IP của VPS ở VNC Server và port là 1

ip:1

Thiết lập thông số kết nối Debian Server
Thiết lập thông số kết nối Debian Server

Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop

Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop
Giao diện LXDE trên VPS Debian sau khi Remote Desktop

Sau khi Remote Desktop vào, chúng ta sẽ truy cập được giao diện của LXDE, một số giao diện của LXDE

Menu các chức năng LXDE
Menu các chức năng LXDE
Calculator được tích hợp sẵn của LXDE
Calculator được tích hợp sẵn của LXDE
File Manager của LXDE
File Manager của LXDE
Cửa sổ Terminal của LXDE
Cửa sổ Terminal của LXDE

Nhận xét

LXDE là một DE tối đơn giản nhất mà mình biết. Ram khi chạy chỉ chiếm khoảng 200 đến 300mb, thích hợp cho các VPS yếu.

Tuy nhiên vì quá đơn giản nên chúng ta cũng không làm được gì nhiều với DE này, không thấy chỗ cấu hình hệ thống, chức năng Monitor báo lỗi (không biết do mình cài lỗi hay bản này ít hỗ trợ Server)

Kết luận là quay về dùng dòng lệnh vẫn sướng hơn :v


Một số lệnh có thể cần thiết khác

Nếu muốn cài đặt trình duyệt Firefox để duyệt web, sử dụng lệnh sau:

  • apt-get install firefox

Cài đặt công cụ uGet, tăng tốc độ download trên Debian:

  • apt-get install uget

Đổi password đăng nhập VNC:

  • vncpasswd

Nếu có reboot VPS, chạy lệnh sau để khởi động VNC:
tightvncserver :1

–soiqualang_chentreu–