Batch tools to download Landsat Images

Tool tải ảnh Viễn thám Landsat

https://dothanhlong.org/landsat_download/

Tình hình là hôm nay K – đồng nghiệp trong phòng cần tải tự động ảnh Viễn Thám LandSat, K đã tìm được một tool khá hay tên là “LANDSAT-Download” của Olivier Hagolle (Cảm ơn Olivier Hagolle).

Tool này được viết bằng Python và phải chạy bằng dòng lệnh (command line) với các tham số khi gọi help như sau:

Do chạy bằng command nên những người không hay dùng sẽ rất khó sử dụng, thế là mình nảy sinh ý định viết một cái tool nhỏ để thêm giao diện thêm các tham số cho tool của Olivier Hagolle, mục đích nhằm tạo sẵn file batch (*.bat) để chạy cái tool download ảnh landsat theo các tham số mà tool yêu cầu luôn, người dùng chỉ cần download về và chạy thôi.

Tada, kết quả tool download ảnh Viễn thám

Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images

Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images
Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images

Tool này cho phép bạn nhập các điều kiện tải ảnh như:

Loại vệ tinh

Ngày bắt đầu, ngày kết thúc

Path/row của sence ảnh

Giới hạn độ phủ mây (cloud cover)

Hướng dẫn tool download ảnh Viễn thám Landsat

Hi vọng tool này có thể giúp ích được mọi người trong quá trình tải hàng loạt ảnh Landsat một cách tự động

Lưu ý:

Path/row khu vực phải theo định dạng 3 chữ số (tổng cộng là 6 chữ số). Ví dụ Toulouse, thay vì viết 19830 thì phải viết 198030

Các tên thư mục không có khoảng trắng, viết liền, không dấu

-soiqualang_chentreu-