Mẹo vặt Viễn thám

Xác định tham số row/path khu vực để down ảnh Viễn thám từ USGS

Batch tools Landsat Images Download thì mình thấy có một vấn đề là làm sao để xác định được path/row khu vực mình muốn download ảnh Landsat? [caption id="attachment_945" align="alignnone" width="865"]Batch tools Landsat Images Download Batch tools Landsat Images Download[/caption] https://dothanhlong.org/batch-tools-to-download-landsat-images/ Sau khi lượn một vòng thì xác định được mấy cách sau:

Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth

https://landsat.usgs.gov/landsat/ge/
[caption id="attachment_950" align="alignnone" width="1218"]Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth[/caption]

Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS

https://landsat.usgs.gov/pathrow-shapefiles
[caption id="attachment_952" align="alignnone" width="1218"]Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS[/caption]

Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat

https://landsat.usgs.gov/ard_tile
[caption id="attachment_949" align="alignnone" width="1244"]Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat[/caption] Bên cạnh đó, cũng có một số tác giả tự xây dựng công cụ riêng, khá thú vị và đầy đủ thông tin như:

Animating Landsat imagery in Google Earth

http://mygmap.net/?p=15786 Ở tool này, ngoài xem được thông tin path/row chúng ta còn xem được cả quicklook của ảnh [caption id="attachment_955" align="alignnone" width="1218"]Animating Landsat imagery in Google Earth Animating Landsat imagery in Google Earth[/caption] Ngoài ra, chúng ta còn xem được các ảnh quick look cho khu vực đó [caption id="attachment_954" align="alignnone" width="1218"]Animating Landsat imagery in Google Earth quick look Animating Landsat imagery in Google Earth quick look[/caption]

Download

Mình đã upload tất cả lên goolge drive:
https://drive.google.com/open?id=1U4QMGWpzKnx8WQoU-T87_Qy4aDKFpz8_
-soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *