Xác định tham số row/path khu vực để down ảnh Viễn thám từ USGS

Sau khi xây dựng xong tool Batch tools Landsat Images Download thì mình thấy có một vấn đề là làm sao để xác định được path/row khu vực mình muốn download ảnh Landsat?

Batch tools Landsat Images Download
Batch tools Landsat Images Download

Batch tools to download Landsat Images

Sau khi lượn một vòng thì xác định được mấy cách sau:

Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth

https://landsat.usgs.gov/landsat/ge/

Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth
Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth

Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS

https://landsat.usgs.gov/pathrow-shapefiles

Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS
Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS

Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat

https://landsat.usgs.gov/ard_tile

Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat
Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat

Bên cạnh đó, cũng có một số tác giả tự xây dựng công cụ riêng, khá thú vị và đầy đủ thông tin như:

Animating Landsat imagery in Google Earth

http://mygmap.net/?p=15786

Ở tool này, ngoài xem được thông tin path/row chúng ta còn xem được cả quicklook của ảnh

Animating Landsat imagery in Google Earth
Animating Landsat imagery in Google Earth

Ngoài ra, chúng ta còn xem được các ảnh quick look cho khu vực đó

Animating Landsat imagery in Google Earth quick look
Animating Landsat imagery in Google Earth quick look

Download

Mình đã upload tất cả lên goolge drive:

https://drive.google.com/open?id=1U4QMGWpzKnx8WQoU-T87_Qy4aDKFpz8_

-soiqualang_chentreu-