Xác định tham số row/path khu vực để down ảnh Viễn thám từ USGS

Table of Contents

Batch tools Landsat Images Download thì mình thấy có một vấn đề là làm sao để xác định được path/row khu vực mình muốn download ảnh Landsat? [caption id="attachment_945" align="alignnone" width="865"]Batch tools Landsat Images Download Batch tools Landsat Images Download[/caption] https://dothanhlong.org/batch-tools-to-download-landsat-images/ Sau khi lượn một vòng thì xác định được mấy cách sau:

Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth

https://landsat.usgs.gov/landsat/ge/
[caption id="attachment_950" align="alignnone" width="1218"]Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth Download KML path/row landsat về rồi mở trong Google Earth[/caption]

Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS

https://landsat.usgs.gov/pathrow-shapefiles
[caption id="attachment_952" align="alignnone" width="1218"]Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS Download Shapefile rồi về mở trong QGIS/ArcGIS[/caption]

Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat

https://landsat.usgs.gov/ard_tile
[caption id="attachment_949" align="alignnone" width="1244"]Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat Tool online để kiểm tra row/path ảnh landsat[/caption] Bên cạnh đó, cũng có một số tác giả tự xây dựng công cụ riêng, khá thú vị và đầy đủ thông tin như:

Animating Landsat imagery in Google Earth

http://mygmap.net/?p=15786 Ở tool này, ngoài xem được thông tin path/row chúng ta còn xem được cả quicklook của ảnh [caption id="attachment_955" align="alignnone" width="1218"]Animating Landsat imagery in Google Earth Animating Landsat imagery in Google Earth[/caption] Ngoài ra, chúng ta còn xem được các ảnh quick look cho khu vực đó [caption id="attachment_954" align="alignnone" width="1218"]Animating Landsat imagery in Google Earth quick look Animating Landsat imagery in Google Earth quick look[/caption]

Download

Mình đã upload tất cả lên goolge drive:
https://drive.google.com/open?id=1U4QMGWpzKnx8WQoU-T87_Qy4aDKFpz8_
-soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *