[Apple Developer] Không gia hạn tài khoản Apple Developer thì các app của mình sẽ như thế nào?

Table of Contents

[Apple Developer] Không gia hạn tài khoản Apple Developer thì các app của mình sẽ như thế nào?

Tình hình là mình cũng có cùng thắc mắc này, nay tình cờ xem được câu trả lời trong 1 group

https://www.facebook.com/groups/2003754639951684/?multi_permalinks=3080879565572514

Và câu trả lời là :

Apple sẽ ẩn các apps đã được duyệt của mình, người dùng mới sẽ không thể tìm thấy app để tải được nữa. Còn đối với người dùng đã tải rồi thì vẫn còn xài được. Tuy nhiên mình hay người dùng cũng không thể update app đó.

https://developer.apple.com/support/renewal

image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *