Update your target API level by November 1, 2021 – android 11 – API 30

Table of Content

Update your target API level by November 1, 2021 - android 11 - API 30

Hôm nay mình cần update bản cập nhật app Android thì gặp thông báo nó yêu cầu đòi cập nhật target API app hỗ trợ phải từ Android 11, tức API 30

https://dothanhlong.org/android-api-version/

Không sửa thì không cho release bản update mới :')

image

Cách sửa

Vô thư mục chứa project app android của bạn, sửa file config.xml

config.xml

<preference name="android-minSdkVersion" value="22" />
<preference name="android-targetSdkVersion" value="30" />

image

Mốt nó đòi bao nhiêu thì cứ vô đó sửa thôi.

À, mà sau khi sửa xong, mình ký app thì nó vẫn không cho up bản update lên. Mình đọc đâu đó thì người ta bảo xuất App Bundle thì được, và hóa ra mình làm thử thì được thật =))

image

Xem thêm cách xuất App Bundle ở đây

https://dothanhlong.org/generating-an-android-app-bundle-from-your-ionic-app-without-android-studio/

Và cách Sign App Bundle ở đây, được cái ký App Bundle thì không cần chạy lại Zipalign nữa, đỡ tốn 1 công.

https://dothanhlong.org/android-cach-sign-app-bundle/

Kết quả

image

0 thoughts on “Update your target API level by November 1, 2021 – android 11 – API 30”

 1. mình bị Issue: Need to use Media Store API or No Access to Files mà chả biết fix sao

  1. Lỗi này thì mình chưa bị, nhưng mình bị lỗi thực thi SQLite liên quan đến Android 11, đợt đó fix mọi cách không được, sau mình phải xóa hết môi trường cài lại mới Android Studio, nodejs, ionic (do mình dùng ionic) rồi pull project về build lại thì.. thần kỳ chưa, nó chạy được =))
   Không giúp được bạn nhưng chúc bạn may mắn ^^

   Chắc bạn xem cái link này rồi, cơ mà mình vẫn để đây biết đâu giúp được bạn

   https://stackoverflow.com/questions/69876643/issue-need-to-use-media-store-api-or-no-access-to-files-google-play-console

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *