Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

Debug Visualizer for Visual Studio Code

Debug Visualizer for Visual Studio Code Cái này là plugin tích hợp thư viện của Plotly vào VSCode. Trước giờ mình mới chỉ thử Plotly cho Jupyter Notebook python thôi. Giờ thấy VSCode cũng tích hợp được cái này cho Javascritp để hiển thị các biến, biểu đồ,..  Túm lại thì VSCode Debug Visualizer là…
Continue reading Debug Visualizer for Visual Studio Code