[Draft] Đăng ký Apple Developer

Table of Contents

Tưởng đăng ký dài dòng lắm, ai ngờ vô đăng ký 1 xíu à. Giờ ráng build cái app xong xem dùng được cái tài khoản này không chứ thấy nghi nghi :')

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *