• Công nghệ,  Lang thang,  Web

    Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến Google AdSense, Admob bằng tiếng Việt (04/2022)

    Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến Google AdSense, Admob bằng tiếng Việt (04/2022) Hôm nay tình cờ vào Google AdSense, Google Admob thấy nó thông báo thay đổi chính sách như sau, tóm lại muốn dùng của nó tiếp thì phải chấp nhận thôi :') Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến Google AdSense Chào mừng bạn đến với AdSense! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo của chúng tôi (sau đây gọi tắt là "Các Dịch Vụ")! Khi sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với (1) các Điều khoản Dịch vụ này, (2) Các Chính sách về…

  • Công nghệ,  Mẹo vặt,  Sói's Tutorials

    Thêm quảng cáo vào app android – ionic add Admob to my app

    Thêm quảng cáo vào app android - ionic add Admob to my app Đăng ký tài khoản https://admob.google.com/home/ https://apps.admob.com/signup/create-account Bị lỗi An error occurred. Please try again later. https://support.google.com/admob/thread/106753835/can-t-signup-into-account-for-admob-i-am-getting-an-error-occurred-please-try-again-later?hl=en Đổi sang trình duyệt Edge là Ok, lưu ý phải tắt Adblock nữa Giao diện Admob Đăng ký ID quảng cáo Admob https://apps.admob.com/v2/apps/9537187511/overview Tạo đơn vị quảng cáo ca-app-pub-3654642326317030~9537187511 ca-app-pub-3654642326317030/1927781499 https://apps.admob.com/v2/apps/9537187511/adunits/create Preferences https://www.freakyjolly.com/ionic-admob-free-native-tutorial/ https://apps.admob.com/v2/apps/9537187511/overview Thêm quảng cáo vào app App ID ca-app-pub-3654642326317030~9537187511 banner ca-app-pub-3654642326317030/1927781499 ionic cordova plugin add cordova-plugin-admob-free --save --variable ADMOB_APP_ID="ca-app-pub-3654642326317030~9537187511" npm install @ionic-native/admob-free ionic g service services/admob https://apps.admob.com/v2/apps/9537187511/settings https://apps.admob.com/v2/apps/9537187511/adunits/list Fix Lỗi không hiện quảng cáo trong app Khi app được release thì tự động hiện được quảng cáo Không…