Công nghệ,  Mẹo vặt

Lỗi ADB không tìm thấy thiết bị hoặc adb server bị killed

Table of Content

Lỗi ADB không tìm thấy thiết bị hoặc adb server bị killed

image

Cách sửa

Download bản mới nhất của ADB về là ok

https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-darwin.zip

Cấu hình biến môi trường

image

Tham khảo

https://www.xda-developers.com/install-adb-windows-macos-linux/

Leave a Reply

Your email address will not be published.