Sketch to Code

Table of Contents

Sketch to Code

Tình cờ mình dạo dạo trên mạng thì phát hiện ra trang này.

Đại loại ý tưởng trang này là họ training máy học để nhận dạng một hình phác thảo cái form web, rồi nó sẽ tự gen ra mã HTML để tạo cái form gần giống vậy luôn.

Ý tưởng hay, xem video cũng hoành tráng lắm nhưng mình test thử nghiệm thì nó cũng chỉ gen được form cơ bản thôi, nói chung là chưa xài được. Note lại đó, chắc càng ngày nó sẽ càng cải thiện, vì.. máy học mà =))

https://sketch2code.azurewebsites.net/result/f349ef61-b806-499f-ab85-405e8584ac13

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *