[Note] Quá trình cài Python chạy tool stars-to-addresses.py

Table of Contents

python

chạy python
chạy python

Err! Có lỗi. Lỗi này là nó chưa nhận python như một biến môi trường trong Window nên nó không hiểu mình gọi python là thằng nào =))
Giải quyết

Thêm biến môi trường cho Window thôi

Cơ mà lúc cài không để ý, sao nó lại giấu kỹ thế nhỉ??

C:\Users\soiqu\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32

Thêm biến môi trường python vào window
Thêm biến môi trường python vào window

Lúc này thì gọi python ra được rồi

Bây giờ mình cần chạy tool stars-to-addresses.py

https://github.com/marado/stars-to-addresses

stars-to-addresses.py
stars-to-addresses.py

Haha, chạy biết chắc lỗi vì chưa cài thư viện lxml, geopy, simplekml nhưng vẫn chạy. Kết quả lỗi như sau:

Lỗi python 3
Lỗi python 3

Giờ chạy lệnh install lxml

pip install lxml

Kết quả lại lỗi như sau =))

Lỗi chưa cài pip python
Lỗi chưa cài pip python

Ồ, hóa ra là mình quen dùng pip để cài thêm module mà quên mất là nó cũng cần phải được cài. vậy giờ cài pip thôi :v
Vô trang này và làm theo hướng dẫn

Cài PIP

https://pip.pypa.io/en/stable/installing/

Cài pip python
Cài pip python

Cài xong vẫn có cảnh báo cần thêm thư mục Script của python vào biến môi trường luôn. Ok, lát thêm, cơ mà vậy là cài xong pip (Nó báo Successfully uninstalled pip-9.0.3)

Thêm biến môi trường PIP

Thêm thư mục Script của python vào biến môi trường trong Window
Trong thư mục Script có đủ đồ chơi từ pip cho đến wheel :v

Thư mục Script python
Thư mục Script python
Thêm script python (pip) vào biến môi trường window
Thêm script python (pip) vào biến môi trường window

Ok, giờ cài các thư viện mà tool stars-to-addresses yêu cầu thôi

Install LXML

pip install lxml

Install LXML
Install LXML

Install geopy

pip install geopy

Install geopy
Install geopy

Install simplekml

pip install simplekml

Install simplekml
Install simplekml

Chạy tool stars-to-addresses thôi =))

stars-to-addresses.py

Lại lỗi @@

Lỗi Chạy tool stars-to-addresses
Lỗi Chạy tool stars-to-addresses

Nó bảo mày sài cú pháp cũ rồi (print "You need to install lxml.html"). Python 3 tụi tao sài cú pháp print("You need to install lxml.html") này cơ =))

Lỗi này là do sai cú pháp print

print("You need to install lxml.html")

=> À, vậy cái tool này viết cho python 2 :')
Bầy giờ thử sử file stars-to-addresses.py theo đúng cú pháp print của python3, nếu mà còn sai nữa chắc cài python2 sài quá =))

Lỗi print python
Lỗi print python

WTF?! 18 chỗ luôn cơ à :')
Thôi, tật làm biếng trỗi dậy =)), kiếm tool convert cho nhanh :v

Kiếm được tool convert python 2 to python 3 này

http://www.pythonconverter.com/

test thử

tool convert python 2 to python 3
tool convert python 2 to python 3

Kiểm tra thử cú pháp thấy ok hết

Kiểm tra code tool convert python 2 to python 3
Kiểm tra code tool convert python 2 to python 3

Giờ chạy thử, hi vọng chạy được :v
@@, lại lỗi gì nữa đậy -_-

Lỗi chạy stars-to-addresses.py
Lỗi chạy stars-to-addresses.py

Hmm! Lần này đến lượt cái file bookmark của mình có vấn đề


Thử tool gmaps_stars_to_geojson.py

https://gist.github.com/jbg/60bf54b8f19c0a42abf7091c486d17fc

Lỗi thiếu tool geojson
Lỗi thiếu tool geojson

Tool gmaps_stars_to_geojson.py yêu cầu thư viện geojson

Cài đặt thư viện geojson

pip install geojson

Nhanh gọn, đã cài thư viện geojson cho python

Cài đặt thư viện geojson
Cài đặt thư viện geojson

Chạy tool
Lại lỗi, yêu cầu thư viện requests

Lỗi thiếu thư viện requests
Lỗi thiếu thư viện requests

À, vậy thằng này sẽ đọc link trong bookmark để lấy tọa độ chăng, chứ mình cũng thấy trong file bookmark không có tọa độ, không biết mấy tools kia lấy tọa độ kiểu gì :v

pip install requests

Đã cài xong thư viện requests

Đã cài xong thư viện requests
Đã cài xong thư viện requests

Chạy tool

Chạy tool gmaps_stars_to_geojson.py
Chạy tool gmaps_stars_to_geojson.py

Thấy im im có vẻ ok :v
Hồi hộp vãi chưởng :')
Đợi.............. lâu thật.................
.........
........
Cuối cùng tắt máy về, hôm nay chạy tiếp :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *