Note Cài VPS phần 1

Table of Contents
Sau mấy ngày vọc phá cho nát cái VPS, hôm nay mình quyết định cài lại vì sắp tới sẽ hơi bận. Không có thời  gian đâu mà cài lại máy =))

Hôm nay sẽ cài lại các thành phần sau:

VPS mua thuê ở https://www.ovh.com/asia/vps/vps-ssd.xml

Thông tin sử dụng VPS Kubuntu của mình trước khi cài lại

Cài lại hệ điều hành

OVH hỗ trợ cài nhanh rất nhiều hệ điều hành khác nhau

Cài Kubuntu

Đợi thôi :v

Cài Kubuntu

Thông tin Kubuntu sau khi cài lại

Thông tin Kubuntu sau khi cài lại

Thử cài Ubuntu xem thằng nào nhẹ hơn =))

cài Ubuntu
Thông tin login vào Ubuntu
Thông tin Ram, CPU, Ổ đĩa Ubuntu

free -h
df -h

Không chênh lệch nhau bao nhiêu :v

Thôi sài thử Ubuntu vậy =))

Update Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt dist-upgrade

Sau khi Update thì thấy nó cài luôn python 3 rồi :')

Cài LXDE Desktop

sudo apt-get install lxde

Cài Xrdp

sudo apt install xrdp
sudo systemctl enable xrdp

root@vps191380:~# sudo systemctl enable xrdp
xrdp.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable xrdp

Bên cạnh đó tham khảo thêm

sudo apt install lxde-core --no-install-recommends

sudo apt-get remove --purge lxde-core

sudo apt install lubuntu-core
sudo apt install xubuntu-core

Remote Desktop vào Ubuntu VPS

Đổi password login VPS Linux

passwd

Cài đặt Synaptic Package Manager

sudo apt-get install synaptic


Cài Unzip

sudo apt-get install unzip

unzip file.zip -d destination_folder

https://askubuntu.com/questions/86849/how-to-unzip-a-zip-file-from-the-terminal

Một số thông tin khi sau khi cài

Tạo Ram ảo cho linux

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2097152

~ 2Gb ram ảo

Tạo phân vùng SWAP Linux

mkswap /swapfile

CHMOD cho SWAP

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

Kích hoạt SWAP

swapon /swapfile

Kích hoạt SWAP tự khởi động

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

Kiểm tra SWAP

swapon -s

Cài phần mềm

Cài XAMPP trên Ubuntu

File cài đặt trên Linux có dạng *.run

chmod +x xampp-linux-x64-7.2.6-0-installer.run
./xampp-linux-x64-7.2.6-0-installer.run

Khi cài xong là chúng ta có Apache, PHP và MySQL luôn

Cấu hình Lampp

/opt/lampp/etc/httpd.conf
/opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf

Restart Lampp

cd opt/lampp
./lampp restart

Tạm dừng ở đây :v

-soiqualang_chentreu-

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *