[Note] Cài MapServer trên Linux (Kubuntu)

Table of Contents

MapServer, sau đó vì tính "nhanh, gọn, lẹ" mình chuyển sang dùng GeoServer cho các dự án mình làm.

https://mapserver.org/index.html
Tuy nhiên, đối với dự án cá nhân của mình (Mình muốn làm một trang chia sẻ dữ liệu GIS) thì bị eo hẹp về kinh phí, do vậy dữ liệu sẽ phải tìm cách lưu phân tán ở những Server khác nhau chứ không tập trung lên con VPS của mình được (Cài các app với hệ điều hành giờ nó chỉ còn trống 18Gb thôi, hic hic) [caption id="attachment_1634" align="alignnone" width="569"]Dung lượng trống của VPS Dung lượng trống của VPS[/caption] Và do vậy, mình quyết định dùng MapServer, vì sao? Vì MapServer uyển chuyển hơn rất nhiều so với GeoServer, mình cũng có thể tận dụng sức mạnh của thư viện GDAL và OGR để chọn Data Source

Cài đặt MapServer trên Linux

sudo apt-get install cgi-mapserver
[caption id="attachment_1636" align="alignnone" width="733"]Cài đặt MapServer trên Linux Cài đặt MapServer trên Linux[/caption]
https://gis.stackexchange.com/questions/64258/how-to-install-mapserver-on-ubuntu
Tuy nhiên, cài xong chạy lệnh mapserv -v bị lỗi
mapserv -v
[caption id="attachment_1638" align="alignnone" width="628"]Kiểm tra cài đặt MapServer Kiểm tra cài đặt MapServer[/caption] Lý do chưa cài mapserver-bin

Cài mapserver-bin

sudo apt-get install mapserver-bin
Kiểm tra [caption id="attachment_1639" align="alignnone" width="675"]Kiểm tra cài mapserver-bin Kiểm tra cài mapserver-bin[/caption]

Kiểm tra cài MapServer ok chưa

[caption id="attachment_1640" align="alignnone" width="887"]Kiểm tra cài MapServer ok chưa Kiểm tra cài MapServer ok chưa[/caption] Bị lỗi, nó báo không tìm thấy mapserv trong thư mục cgi-bin

Lỗi không tìm thấy mapserv trong thư mục cgi-bin

Nhưng rõ ràng là khi kiểm tra bằng lệnh mapserv -v thì ok. À, lúc này mới nhớ ra là mình cài MapServer chạy trên LAMPP Mà LAMPP thì config cái thư mục cgi-bin của riêng nó. Sau đó đọc cái tài liệu sau thì thấy nó bảo cứ copy mapserv của cgin-bin hệ thống bỏ vào cgi-bin của lampp là ok https://dothanhlong.org/installing-mapserver-on-a-lamp-server-linux/ Copy từ cgi-bin của hệ thống [caption id="attachment_1641" align="alignnone" width="691"]Copy từ cgi-bin của hệ thống Copy từ cgi-bin của hệ thống[/caption] Bỏ sang cgi-bin của LAMPP [caption id="attachment_1642" align="alignnone" width="616"]Bỏ sang cgi-bin của LAMPP Bỏ sang cgi-bin của LAMPP[/caption] Sau đó truy cập
http://dev.dothanhlong.org/cgi-bin/mapserv
Kết quả hiển thị [caption id="attachment_1643" align="alignnone" width="577"]Cài MapServer trên Linux (Kubuntu) Cài MapServer trên Linux (Kubuntu)[/caption] Vậy là cài MapServer trên Kubuntu thành công rồi, vui quá!!! -soiqualang_chentreu-]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “[Note] Cài MapServer trên Linux (Kubuntu)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *